Her er løsningen på hvordan klubben kan gjennomføre årsmøtet digitalt – helt gratis.

Norges Idrettsforbund (NIF) bestemte i mars å utsette fristen for gjennomføring av årsmøte fra 31. mars til 15. juni. Samtidig lovde de å komme tilbake med mulige digitale løsninger for å få gjennomført årsmøtet uten å bryte de nasjonale smittevernstiltakene, og nå har de dette klart.

Klubbene tilbys å bruke Teams, og gjennom denne digitale plattformen kan årsmøtet gjennomføres. NIF har også utarbeidet en veileder slik at årsmøtet kan gjennomføres i tråd med de gjeldende lover og regler.

Les hele artikkelen på Idrettsforbundets side: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/na-kan-idrettslagene-gjennomfore-digitale-arsmoter/

NB! Samordnet rapportering har samme frist som før, nemlig 30. april. Har ikke klubben gjennomført årsmøtet før denne datoen, skal man allikevel gjennomføre rapporteringen av medlems- og aktivitetstallene (pr. 31/12-19), og oppdatere styrets sammensetting senere.

Start typing and press Enter to search

molsrum-lansering-kraft-bank