Er du dommer 2?

Kunne du tenke deg oppfølging for å utvikle deg som dommer?

Norges volleyballforbund tilbyr en utviklingspakke for dommere som ønsker å dømme i forbundsseriene på sikt.

Krav vi stiller til deg:

 • Du har Dommer 2 grad og er en aktiv dommer i dag.
 • Du fyller 18 år i løpet av sesongen.
 • Du prioritere å dømme.
 • Du deltar på minimum 3 av 5 fysiske samlinger.

Hva tilbys kandidatene:

 • Felles digitale samlinger igjennom sesongen.
 • Individuelle utviklingssamtaler, hvor det lages en utviklingsplan.
 • Tilbud om å dømme i Regionscupen, NM Regionlag, MVGS, NMU17 og NMU19.
 • Oppnevninger til enkelte 1.div kamper.
 • Observasjoner knyttet til turneringer, 1.div kamper, og enkelte andre kamper.
 • Mulighet for mentor.
 • Ta dommerveilederkurs, og kan være dommerveileder på US-turneringer.

Forventninger til kandidatene:

 • Prioritere dømming fremfor eget spill, men kan kombineres.
 • Har forståelse for rollen som dommer i NVBF.
 • Har de rette holdninger til Fair Play.
 • Tar en rolle som rollemodell i sin region opp mot yngre dommere.
 • Ønske og vilje til å utvikle seg som dommer.

 

Ønsker du å være med? 

 • Du må da sende en skriftlig søknad på e-post til [email protected], hvor du forteller litt om deg selv, og begrunner hvorfor du ønsker å delta.

 Frist for å søke for sesongen 24-25, er 1. juli.

Start typing and press Enter to search