Fair Play er en av grunnpilarene i idrettens verdigrunnlag. Fair play er også en forutsetning for den enkeltes idrettsglede og for idrettens posisjon i samfunnet.

Dessverre ser vi at Fair Play, både som begrep og som grunnverdi, blir ”angrepet” ved ujevne mellomrom. Doping, kampfiksing, økonomisk kriminalitet, korrupsjon – skyggene som kastes over idretten er mange og lange.

Hva kan Norges Idrettsforbund gjøre?

Jeg mener Norges Idrettsforbund bør opptre med krystallklare holdninger til Fair Play, selv om det på kort sikt kan sette oss i en utsatt posisjon i forhold til enkelte regimer. Jeg mener vi bør ha et tydelig, skarpt og nyansert regelverk. Og jeg mener at NIFs offisielle politikk på dette området bør implementeres hos alle særforbundene, slik at norske idrettspolitikere snakker med én stemme utad. Vi kan ikke snakke regimer eller enkeltpersoner som er ”utgått på dato” etter munnen.

Jeg mener også at doping bør kriminaliseres. Doping er et uopprettelig svik mot rene utøvere, og jeg mener av straffen bør være avskrekkende. I tilfeller der man med sikkerhet kan verifisere at et forbund eller et land systematisk har bidratt til doping eller lagt forholdene til rette gjennom manglende kontrollvirksomhet, bør det være dommer som både inneholder utestengelse og økonomiske sanksjoner.

Norge er en liten nasjon, men Norge er en stolt nasjon og samtidig en stor idrettsnasjon. La oss holde flagget høyt i kampen for ren idrett – på alle arenaer!

 

Les også de andre kronikkene skrevet av Eirik Sørdahl:

https://volleyball.no/nyheter/en-presidentkandidat-uten-ambisjoner/

 https://volleyball.no/nyheter/okonomisk-edruelig-i-norsk-idrett/

Start typing and press Enter to search

19-sluttspillfinale-frde-vbk nevza junior gutter