Har du sjekket ut den nye dopinglisten som trer i kraft fra 1. januar 2020?

WADA har siden 2014 oppdatert listen en gang i året med oversikt over hvilke stoffer og metoder som er forbudte i og utenfor konkurranse.

Dopinglisten for 2020 ble endelig vedtatt av WADA i slutten av september og trer i kraft 1. januar 2020. Antidoping Norge (ADNO) har utarbeidet en norsk oversettelse av listen og oversatt dokumentet som tar for seg hovedendringer på listen.

 

Les deg opp på hovedendringene her!

Alle som er i nær kontakt med utøvere på ulike plan plikter å gjøre seg kjent med dopinglistens innhold og endringene som foreligger.

I tillegg til dopinglisten, har WADA vedtatt en oppdatert overvåkingsliste. Overvåkingslisten er ikke en forbudsliste, men er en liste over stoffer som WADA ønsker å følge med på for å se om det kan tyde på misbruk av disse stoffene i idretten.

 

Start typing and press Enter to search