For sesongen 2021-22 har NVBF jobbet mye med å få på plass et et system for at dommerne skal kunne levere sine dommerregninger elektronisk. Systemet har nå vært på plass en stund, og fungerer godt for både dommere og klubber! Dette er et verktøy som skal gi dommerne, klubbene og NVBF langt bedre oversikt og kontroll på dommerregningene som gjennomføres i løpet av sesongen.

For å kunne levere elektroniske dommerregninger er det et par ting som må være på plass. Foreløpig gjelder systemet kun for kamper i senior serier, og dommeren må være oppnevnt gjennom TurneringsAdmin. En dommer kan ikke levere en regning før kampen er spilt og oppført med et resultat. En bedre beskrivelse av fremgangsmåter og akkurat hvordan man leverer regningene ligger i våre brukerveiledninger.

Systemet vi har koblet oss opp mot kalles IdrettsOppgjør og er en del av systemporteføljen til NIF. Det gjør at det kreves ingen nye brukere for klubber og dommere, alt du trenger er din vanlige idrettsbruker. Klubbene må bare gi ut tilganger innad i klubben til de personene som skal godkjenne regningene.

Generelt har dommeregninger i IO vært veldig enkle å forholde seg til, og veldig oversiktlige. Jeg opplever at det er mye lettere å sjekke opp at en dommerregning er riktig, og det er lett å ha oversikt over hvilke regninger man har utestående og har betalt.

Jeg opplever IO som et verktøy som effektiviserer utbetaling av dommerregninger, og gjør det enklere for klubben å gjøre ting riktig. For min del er det et stort steg opp fra dommerregninger på papirskjema.

– Erlend, kasserer NTNUI

 

Les mer på idrettsforbundet sine nettsider, hvor det også ligger generelle brukerveiledninger. Som nevnt har i tillegg NVBF skrevet egne veiledninger som ligger sammen med resten av brukerveiledningene våre.

Start typing and press Enter to search