Norges Idrettsforbund ved Idrettsstyret har i møte 27.06.2019 endret forskrift om medlems- og organisasjonsregister.

Hva betyr dette for idrettslag?
1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem (klubbadmin) eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.
3. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.

 

Hvilke medlemssystem kan idrettslag bruke?
Alle idrettslag må enten bruke Idrettens felles medlemssystem (klubbadmin) eller en av følgende integrasjonspartnere som har signert integrasjonsavtale med Norges Idrettsforbund:

• Spoortz AS (Spoortz)
• Rubic AS (Rubic Member)
• Truegroups Operations AS
• Bloc AS (Idretten Online)
• Club United AS (Hoopit)
• Effektus AS (Styreweb)

 

Hva må idrettslag uten godkjent løsning gjøre?
• Igangsette arbeid med overgang til godkjent løsning
• Kontakte [email protected] for overgang til idrettens felles medlemsløsning

Norges Idrettsforbund vil høsten 2019 jobbe aktivt ut mot idrettslag som per i dag ikke benytter løsninger som tilfredsstiller kravet.
Les om Moderniseringsprosjektet og informasjon om idrettens løsninger her: Moderniseringsprosjektet


Idrettens Support

Ta kontakt med NIF IT Support dersom dere trenger teknisk hjelp. Support kan treffes på e-post support@idrettsforbundet.no. tlf eller 21029000.
Åpningstid: Mandag – Torsdag kl. 08:00 – 19:00, Fredag kl. 08:00 – 15:30

 

Start typing and press Enter to search

volleyyball-2019n-mr-frode-50-10