Norges Volleyballforbund deltar i et pilotprosjekt tilhørende moderniseringsprosessen i NIF knyttet til enklere tilknytningsformer for idrettslag innenfor sandvolleyball. Gjennom dette prosjektet ønsker man å forenkle det byråkratiske og de administrative oppgavene i klubben til et minimum. Til å lede dette prosjektet, er Line Jastrey Albertsen ansatt i engasjementstilling som prosjektleder.
Sandvolleyball er en idrett hvor en stor del av aktiviteten drives utenfor klubbvirksomhet. Det vil søkes å oppnå dialog med ungdom og voksne som spiller sandvolleyball uten å være tilknyttet NVBF gjennom tradisjonell klubbstruktur for å avklare årsaker til manglende tilknytning, samt ønsker og behov for en mulig framtidig tilknytning.

For å nå ut til flest mulig sandvolleyballspillere, er det utarbeidet et spørreskjema. Spiller du sandvolleyball? Enten det er ofte eller en sjelden gang, setter vi stor pris på om du svarer på spørreundersøkelsen. Det tar 3-5 minutter, og vi trekker ut ti vinnere som får en sandvolleyball hver. Spørreskjemaet finnes her: https://www.formpl.us/form/44246001

Har du spørsmål eller kommentarer til prosjektet, ta gjerne kontakt med Line på [email protected]

Start typing and press Enter to search