Norges Volleyballforbund (NVBF) søker etter en prosjektleder i 100% stilling i ett år som skal ha ansvar for forbundets arbeid med Trenerløftet 2023. Kunnskapsrike trenere er et prioritert område i strategiplanen NVBF VIL/SKAL og definert som en avgjørende nøkkel for videre utvikling av norsk volleyball og sandvolleyball. Trenerløypa, idrettens utdanning for trenere, er sentralt i å nå dette målet og årlig deltar flere hundre personer på et av NVBFs trenerkurs.

 

Som et videre steg i utvikling av forbundets kompetansetilbud for trenere skal prosjekt «Trenerløftet 2023» etableres. Vi søker deg som vil være prosjektleder for dette arbeidet.
Stillingen vil ha to hovedoppgaver:

 • Utarbeide en strategi for å øke fokus på viktigheten av utdanning blant trenere der kompetanse anses som en nøkkel for å skape et mestringsorientert sportslig tilbud for barn og ungdom.
 • Oppdatering og videreutvikling av NVBFs trenerløype iht Norges idrettsforbunds rammeverk.

 

Arbeidsoppgaver

 • Være prosjektleder for NVBFs arbeid med Trenerløftet 2023.
 • Oppdatere NVBFs Trener 1 og 2 utdanning i henhold til NIFs nye standard
 • Utvikle forbundets etter- og videreutdanningstilbud i tråd med retningslinjene i Trenerløypa
 • Ansvarlig for NVBFs trenerutviklere
 • Ansvarlig for implementering av Trenerattesten
 • Ledet arbeidet for flere unge og kvinnelige trenere
 • Medspiller i planleggingen av klubb- og trenerkonferansen 2022.
 • Kontaktperson mot Norges idrettsforbund, krets og andre særforbund innenfor fagområdet
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder kan tilkomme

 

Hva kan vi tilby?

 • Et offensivt og godt arbeidsmiljø i en organisasjon der både tillitsvalgte og ansatte har et stort engasjement for våre idretter
 • En sentral rolle i videreutviklingen av NVBFs kompetansetilbud for trenere
 • Samarbeid med fagmiljøer tilknyttet NVBF.
 • Hyggelige arbeidsmiljø
 • Mulighet for kontorplass på idrettens hus, Ullevål stadion.

 

Hvem er du:

 • Relevant utdanning på høgskole/universitet
 • Kjenner innholdet i NVBFs Trenerløype
 • Sterk skriftlig
 • Har gode kontakter i trenermiljøene i hele landet eller kan tilegne deg dette raskt
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Har et bankende hjerte for barne- og ungdomsvolleyball/sandvolleyball.
 • Identifisere deg med og etterlever våre verdier stolthet, respekt, engasjement og mangfold.

 

Praktisk informasjon:

 • Stilling: Stillingen er en 100% prosjektstilling i ett år.
 • Oppstart: snarest
 • Arbeidssted: NVBF tilbyr kontorplass på Ullevål, men man kan også ha hjemmekontor andre steder i landet. Det forutsettes at du enkelt kan komme til Oslo for møter med NIF og øvrig stab i NVBF.
 • Stillingen inngår i NVBFs avdeling Utvikling og Kompetanse.
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.
 • Arbeidstid, lønn og øvrige betingelser etter avtale.

 

 

Søknadsfrist: 17. februar 2022

Start typing and press Enter to search