Norges Idrettsforbund har utarbeidet nye retningslinjer for hva som er tillatt og ikke tillatt av filming/streaming fra breddeidrettsarrangementer. Norges Volleyballforbund har, på bakgrunn av disse retningslinjene, bestemt at det inntil videre, ikke er lov med filming og/eller streaming fra aldersbestemte arrangement. Dette dreier seg om mini, teen, U15, U17 og U19-arrangementer.
Turneringsarrangører er forpliktet til å informere om dette gjennom informasjon til deltakerlag, samt å henge opp plakater i hallen om forbudet. Her er plakat som kan lastes ned og brukes. 

NVBF har – i likhet med fem andre særforbund – inngått avtale med MyGame om filming. MyGame innfrir alle påkrevde vilkår fra NIF, og arbeider nå med utrulling i haller over hele landet – hvor kamper som rapporteres i TA kan filmes. Samtidig jobber vi sammen med NIF og MyGame om å få på plass moduler som gjør at også alle de kampene kan samstyres med idrettens systemer og slik at vi er sikret at alle personvernregler følges. Utenom dette er det ikke tillatt med filming av våre aldersbestemte arrangementer, enten det er i regi av arrangør eller av privatpersoner i hallen

Nedenfor gjengir vi noen av NIFs retningslinjer knyttet til filming/streaming av breddeidrettsarrangementer.

  1. Det skal ikke streames fra barne- og ungdomsidrett i klassen U15 eller lavere.
  2. For klassene U17 og U19 er det nødvendig at man gir utøvere og /eller foresatte/verger informasjon om eventuell streaming, samtidig som de har mulighet til å reservere seg mot dette. Dette må skje senest to uker før arrangementet.
  3. Det er ikke tillatt å filme eller streame dersom utøvere under 13 år deltar.
  4. For å forsvarlig kunne ivareta kravene til informasjon, muligheten for reservasjon og tilstrekkelig beskyttelse av de som har behov for det, krever streaming av breddeidrettsarrangementer innen lagidrett integrasjon mot idrettens systemer og bruk av MinIdrett. (Siden NVBF benytter seg av Profixio som verktøy under turneringer for barn og ungdom, og våre arrangementer i aldersbestemte aktiviteter ikke er integrert i TA/MinIdrett, kan man ikke følge opp kravet fra NIF før en avklaring av dette punktet er gjennomført. Da kan vi ikke tillate filming/streaming inntil videre.)

NVBF er klar over at mange ønsker mulighet til å følge arrangementene enten hjemmefra eller fra andre steder enn i hallen. Det er også forståelse for at filming/streaming av arrangementene er med på å øke interessen for vår idrett. Men i dette tilfellet, og inntil videre, vil NVBF følge NIF sine retningslinjer og ikke gi adgang til filming eller streaming av våre breddeidrettsarrangementer. Vår viktigste oppgave er å ta vare på idrettsungdommen.

Spørsmål om bestemmelsen eller retningslinjene kan rettes til [email protected].

Start typing and press Enter to search