NVBF vil, som tidligere år, også denne sesongen, gi ambisiøse utøvere som ikke er en del av NVBFs landslag mulighet til å delta i internasjonale turneringer i sandvolleyball.

Deltakelse i internasjonale turneringer krever en del adminsitrativ oppfølging både fra spillerne og fra NVBF. I samarbeid med spillerrepresentantene Sadegh Mohajer, Siri Hope Broch, Christian Helland & Tonje B. Furset har vi derfor utarbeidet et dokument som inneholder informasjon for spillere som ønsker å delta i denne typen turneringer.
Her finner man informasjon om adminsitrative krav, sportslige kriterier, kostnader knyttet til deltakelse, rutiner for påmeldinger/avmeldinger, frister samt hva som gjelder vedrørende deltakelse i andre lands nasjonale tourer.

NB! En viktig dato er 15.mars 2019. 
Utøvere som ikke har det administrative i orden innen denne datoen vil ikke være aktuelle for internasjonal deltakelse i 2019. Dette gjelder også utøvere som kun har planer om å delta i NEVZA-turneringer etter sommeren.

Tips derfor gjerne spillere dere vet har planer om å delta i internasjonale turneringer om dette dokumentet, innholdet og denne fristen.

Har dere spørsmål om internasjonal deltakelse; ta direkte kontakt med en av spillerrepresentantene.
Sadegh  Mohajer ([email protected] )
Siri Hope Broch ([email protected] )

Start typing and press Enter to search

volleyball-teen