NVBF vil, som tidligere år, også denne sesongen, gi ambisiøse utøvere som ikke er en del av NVBFs landslag mulighet til å delta i internasjonale turneringer i sandvolleyball.

Deltakelse i internasjonale turneringer krever en del adminsitrativ oppfølging både fra spillerne og fra NVBF. I samarbeid med spillerrepresentantene Sadegh Mohajer, Siri Hope Broch, Christian Helland & Tonje B. Furset har vi derfor utarbeidet et dokument som inneholder informasjon for spillere som ønsker å delta i denne typen turneringer.
Her finner man informasjon om adminsitrative krav, sportslige kriterier, kostnader knyttet til deltakelse, rutiner for påmeldinger/avmeldinger, frister samt hva som gjelder vedrørende deltakelse i andre lands nasjonale tourer.

NB! En viktig dato er 15.mars 2019. 
Utøvere som ikke har det administrative i orden innen denne datoen vil ikke være aktuelle for internasjonal deltakelse i 2019. Dette gjelder også utøvere som kun har planer om å delta i NEVZA-turneringer etter sommeren.

Tips derfor gjerne spillere dere vet har planer om å delta i internasjonale turneringer om dette dokumentet, innholdet og denne fristen.

Har dere spørsmål om internasjonal deltakelse; ta direkte kontakt med en av spillerrepresentantene.
Sadegh  Mohajer (sadegh-m@hotmail.com )
Siri Hope Broch (siribroch@outlook.com )

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search

volleyball-teen