Foto: Frode Andersen

NVBF ved Avdeling arrangement og konkurranse har  gjennomgått terminlisten for våren 2021 og sett på løsninger som gjør det mulig å gjennomføre de større mesterskapene våre i en uvanlig tid. Samfunnet vil måtte forholde seg til korona-restriksjoner en stund til, men vi øyner heldigvis lys i tunnelen.  

Avdelingen har sett på både hvordan mesterskapene kan gjennomføres og hva som kan flyttes. Det har blitt gjennomført høring blant alle landets klubber, og på bakgrunn av alt dette har Forbundsstyret denne uken fattet vedtak om at de aldersbestemte RM og NM, samt NM regionlag U16 utsettes. NVBF gjør dette med håp om at disse mesterskapene skal kunne arrangeres under nokså normale betingelser.

NB: Merk at datoene under er foreløpige. Endelige datoer avklares innen 15. januar 2021.

Regionmesterskap 2021 

RM flyttes fra januar til mars. Foreløpige datoer er satt opp: 

  • U19: 6. – 7. mars 
  • U17: 13. – 14. mars 
  • U15: 20. – 21. mars 

Merk at her vil det bli regionale forskjeller. Eksakte datoer kommer i januar etter at det har blitt avklart med arrangørene våre. Format og gjennomføring vil avhenge av smittevernstiltakene som er gjeldende på den tiden.  

Norgesmesterskap 2021 

NM-arrangementene flyttes fra mars. Foreløpige datoer er satt opp: 

  • U19 Bodø: 7. – 9. mai 
  • U17 Stavanger: 1. – 3. oktober 
  • U15 Førde: 24. – 26. september 

For å få gjennomført U19 i mai vil det høyst sannsynlig kreves endringer i reglementet med tanke på gjennomføring og antall lag. Informasjon om dette vil komme i god tid før RM. 

Selv om mesterskapene blir flyttet, er det fortsatt de samme årsklassene som skal delta som om NM var blitt spilt i mars 

NM Regionlag U16

NM Regionlag flyttes fra februar til siste halvdel av april. Det komme endringer på samlingsdatoer i de forskjellige regionene på bakgrunn av blant annet dette.  

Samlingen 2-3. januar er avlyst i hele landet. 

NM Regionlag kan også bli flyttet ut av Oslo dersom vi ser at det blir nødvendig. 

Reglement og overgangsendringer 

Det vil bli foretatt endringer i reglementene våre som en følge av denne flyttingen. Blant annet vil overgangsfristen for juniorspillere og lavere divisjoner bli flyttet til 15. februar. Alle endringer kommer i reglementene våre på volleyball.no 

NVBF håper med dette at våren blir litt mer forutsigbar og at de større arrangementene våre lar seg gjennomføre slik vi vil at de skal være. Samtidig vil vi ønske alle sammen en riktig god jul, og at 2021 blir bedre med tanke på muligheter for aktivitet enn året vi akkurat har vært igjennom.

Start typing and press Enter to search