Forbundstinget ble avholdt mandag 30. november, og i henhold til smittevern ble dette holdt digitalt. NVBF takker alle delegater for oppmøte og gode debatter, og vi gratulerer alle som ble valgt! Til sammen deltok 89 personer i møtet, hvorav 60 med stemmerett. I tillegg var det en del som fulgte med via streaming.

Vi takker også dirigent Geir Lilletvedt for god møtestyring, NIF Digital for teknisk gjennomføring og administrasjonen.
Presidentskapet var tilstede på Ullevål sammen med de ansvarlige for møtet og dirigent.

Som alltid når store forsamlinger skal møtes digitalt med nye systemer var det litt utfordringer med oppstarten men etter litt tid var alle inne i møterommet med tilgang til GoPlenum(Møteverktøy). Deretter gikk Tinget sin gang, sakslisten ble gjennomgått og valget gjennomført. Valgkomiteens innstilling fikk full oppslutning, og Tingforhandlingene ble hevet 21.30, altså 30 minutter etter oppsatt møtetid.

Vi ønsker alle lykke til i sine respektive verv og ser frem til at klubbene i 2021 forhåpentligvis kan tilrettelegge for gode aktivitetstibud og at vi går mot normale tilstander i landet slik at all konkurranseaktivitet kommer i gang.

Start typing and press Enter to search

KFUM Volda