NVBF er Rent Særforbund og vi har i vår programerklæring «Ta utøvernes helse på alvor og ha nulltoleranse for doping» 

Antidoping Norge(ADNO)  har et svært godt program for forebyggende arbeid, og flere av NVBFs klubber er sertifisert som Rent Idrettslag. Klubbene i eliteserien skal være Rent Idrettslag som en del av eliteklubblisensen. Alle landslagsspillere tar «Play Clean» men det er viktig at både klubber og utøvere setter seg inn i dopingbestemmelsene.

Oppdatert informasjon fra Antidoping Norge som er viktig for NVBFs klubber:

Avvikling av eksisterende Rent Idrettslag
Fra mandag 3.desember kl 24:00 vil eksisterende versjon av Rent Idrettslag ikke lenger være tilgjengelig, da serveren den ligger på slukkes. Idrettslag som er registrert som Rent Idrettslag på den eksisterende ordningen, og ønsker å hente ut idrettslaget policy, må logge inn på profilen til idrettslaget og hente ut policy før 3.desember kl 23:59. ADNO gjør oppmerksom på at idrettslag som er sertifisert som Rent Idrettslag de siste 3 tre år, vil beholde sin sertifiseringsstatus til perioden er utløpt. Antidoping Norge vil til enhver tid beholde en oversikt over sertifiserte idrettslag, selv om de ikke lenger vil ligge som en tilgjengelig ressurs på websidene.

 Nytt Rent Idrettslagsverktøy – første kvartal 2019
En ny versjon av verktøyet er under utvikling og vil være tilgjengelig for idrettslag i løpet av første kvartal 2019 . Idrettslag som har opprettet brukere i det gamle verktøyet, vil ikke få brukerprofilene sine overført til det nye systemet. Vi vil sende mer informasjon til alle forbund i forkant av lanseringen av det nye Rent Idrettslagsverktøyet. Vi gleder oss til å lansere ny versjon av Rent Idrettslag første kvartal 2019, med bedre brukeropplevelse, flere tilgjengelige ressurser for idrettslagene og tettere oppfølging av Rene Idrettslag.

Oppdatert dopingliste for 2019.
På linken over finner dere informasjon, norsk oversettelse av dopinglisten, og et sammendrag av de viktigste endringene.

Her kan dere også finne mer informasjon om ADNOs arbeid og virksomhet.

 

Start typing and press Enter to search