Støtte til klubbprosjekter
NVBF lyste i 2020 ut utviklingsmidler for å støtte opp om gode klubbprosjekter. Det er fortsatt tilgjengelige midler å søke om.

I 2020/21 kan man søke om midler til å skape møteplasser og aktivitetstilbud for:

• Parautøvere (alle aldere)
• Tullballgrupper – barn (4-6 år)
• Minivolleylag – barn (6-12 år)
• Teenvolleylag – ungdom (13-19 år)

I tillegg kan nyinnmeldte klubber søke om oppstartspakker.

Andre støtteordninger

Det finnes flere andre støtteordninger for klubber som ønsker støtte til sine prosjekter.

Les om noen av dem her: https://volleyball.no/okonomiskestotteordninger/

Start typing and press Enter to search

frde-randaberg