Torsdag 26. mars deltok 5 klubber på webinaret «Styrets ansvar» via teams. Vi gikk gjennom klubbstyrets generelle ansvarsområder, og la spesielt vekt på de nye lovene NIF vedtok på sitt ting i 2019.

Webinaret ble gjennomført på teams. Alle de påmeldte ble invitert til et nyopprettet team, og alle fikk innkalling til «møte». Noen trøblet litt med å finne ut av hvordan de skulle bli med, men i løpet av de første minuttene var alle deltagerne på plass. Underveis kunne deltagerne stille spørsmål i chatten, og siden vi var så få åpnet vi også for muntlige spørsmål. Det fungerte veldig godt, siden alle var disiplinerte og ventet til det var naturlige spørsmålsstopp.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var umiddelbart veldig god, der essensen var at kurset er nyttig.

Vi tilbyr derfor samme kurs mandag-torsdag i uke 14, se vår kurskalender for mer info.

Motorisk læring på nett
Onsdag 25. mars ble det gjennomført trenerkurs via nett med sportssjef Matt van Wezel.
37 trenere fra hele landet var påmeldt denne kvelden. Matt fortalte om og viste nye øvelser som kan brukes for alle spillere på ulike nivåer. Prinsipper for motorisk læring gikk som en rød tråd gjennom hele kurset.

Dette trenerkurset var en første test både i form av innhold i kurset, oppslutning blant trenere og hvordan den tekniske løsningen fungerte. Noen tekniske utfordringer ble det underveis, men tilbakemeldingen har likevel vært at kurset var nyttig og at man ønsker flere slike kompetansetimer via nett.  Målsetningen er at NVBF håper kan bli mer permanent fra neste sesong.

 

Følg også med på vår kurskalender for siste nytt om vårt kurstilbud: https://volleyball.no/kurskalender/

 

Start typing and press Enter to search

molsrum-lansering-kraft-bank