NVBFs 7 regioner har nylig avholdt sine regionsting, og som en del av organisasjonsendringen er det nå valgt 7 regionale styrer, som alle har et koordineringsansvar gitt i egne vedtekter. Alle regioner har 3 ulike utvalg, henholdsvis Arrangement og konkurranseutvalg, Idrettsutviklingsutvalg og Verdi og kompetanseutvalg. Volleyballforbundet ser frem til å jobbe sammen med de ulike utvalgene til det beste for aktivitet, arrangement, kompetanse- og idrettsutvikling for volleyball, sandvolleyball og sittevolleyball i årene fremover. Rundt 80 personer er per nå valgt inn og det er svært hyggelig at så mange har meldt sin interesse for å sitte som frivillig for norsk volleyballs aktivitet og utvikling. Det at mange engasjerte og motiverte personer står sammen om å skape gode rammer i og rundt våre idrettsgrener, er et godt holdepunkt for at myter som «noen få gjør alt» eller «det er få som bidrar» ikke helt stemmer.

Frivillig arbeid har en sentral plass i idretten, også i volleyball. Det være seg dugnadstradisjoner i egen klubb der man skal tilrettelegge for arrangement, turnering, klubbutvikling, eller det å sitte i en komite eller utvalg med et gitt oppdrag. Nå ser vi at det er mange som ønsker å bidra og være en del av volleyballtilbudet og aktiviteten rundt omkring i landet, og det å bidra til best mulig aktivitet øker sannsynligheten for at enda flere vil bidra. Frivilligheten har ikke bare en positiv effekt på aktiviteten, men gir også en sosial relasjon som er betydningsfull for den enkelte. Frivilligheten er en viktig bærebjelke for å skape idrettsglede og felleskap, inkludering og fair play. Det å stille opp for andre og bidra inn i fellesskapet, skape møteplasser, komme med gode tanker og idéer, bli kjent med nye mennesker, skape gode rammer rundt kurs og opplæring, gode arrangement og rekruttere nye inn i volleyballfamilien, er noe av det frivilligheten består av. Ja dugnad kan være gøy, og vi vet at vi har mange ildsjeler som ukentlig bidrar til god stemning og gode opplevelser rundt omkring i landet i volleyball eller sandvolleyball.

Vi har spurt NVBFs klubbveileder, Kate Sønstebø, hva hun mener er viktig for å engasjere seg i utvalgene. Hun har til nå vært ute på klubbesøk i ca. 30 klubber, og hun ringer til våre nye klubbledere og har god dialog med de mange engasjerte personene som gjør en fantastisk jobb lokalt og regionalt.

          

-Hva betyr frivilligheten, hvorfor er den viktig?

For meg betyr frivillighet at man gjør noe selvvalgt fordi man har lyst. Fordi det man jobber med og for er viktig, både for en selv og for andre. Og fordi det man gjør gir noe tilbake på et dypere plan enn materielle goder.

Jeg tror frivilligheten er viktig fordi det gir folk mulighet til å brenne for noe, og fordi man bidrar til noe som er større enn seg selv.

-Hva skaper frivilligheten?

Engasjement, medmenneskelighet, folkehelse, samhold, vennskap, mental helse. Og noen ganger toppidrett. Men mest glede!

-Hva skal til for å få folk engasjert i en klubb eller i et utvalg slik du ser det?

At det de bruker tiden sin på har en verdi, også for andre mennesker. At de kan bidra til forandringer, utvikling, framdrift. At de får noe tilbake – som tilhørighet og nettverk. At de kan påvirke, og se resultater av engasjementet sitt. At de blir sett og satt pris på.

-Du er ute i klubbene som veileder, har du tips til hvordan bør vi engasjere ungdommen inn i utvalgene?

Gi dem en grunn til å ønske å være med. Hvorfor skal de bruke tiden sin på dette, hva får de igjen? For å vinne de engasjerte ungdommene (for det er de vi vil ha tak i) må vi vise at vi hører på dem, at de blir tatt på alvor, og at vi legger til rette for at de skal kunne kombinere skole/studier med et engasjement for idretten i organisasjonsform.

Volleyballforbundet ønsker lykke til med vervet til de som er valgt og ser frem til god dialog og samarbeid slik at vi i fellesskap kan bidra til vekst og utvikling.

Her ser du oversikten over moderniseringen i NVBF, de nyvalgte regionale styrene og de ulike utvalgene.

Det er fortsatt noen ledige plasser i utvalgene, og dersom noen i klubbene leser dette har lyst til å bidra, så ta kontakt med oss i avdelingene, se kontaktinformasjon her. Vi oppfordrer spesielt ungdommen til å melde sin interesse, og det er pt. ledige plasser i utvalgene i Sogn og Fjordane, Trøndelag, Hordaland og Møre og Romsdal.

Foto: Vibeke Molvik

 

Start typing and press Enter to search