2020 ble det første virkelig spesielle året i Norge og i hele verden siden avslutningen av andre verdenskrig i 1945. En verdensomfattende pandemi har rystet små og store samfunn fra begynnelsen av mars 2020. Og i skrivende stund er det nye rekordnoteringer både i antall som er smittet og i antall døde pr døgn i enkelte deler av verden. Situasjonen er uvirkelig, kort og godt!

 

Jeg ser frem til et nytt år!

Vi har mistet aktivitet i året som snart ebber ut, mesterskap er blitt avlyst, seriespill er satt på vent, turneringer er avlyst, Norges Tour ble sterkt redusert, Olympiske Leker ble utsatt – i det hele tatt er det mange ting som har gått oss i mot i året 2020.

Det blir utsettelser i terminlistene etter nyttår, men det må vi løse på en best mulig måte. Regionale mesterskap utsettes, mesterskap for videregående skoler er avlyst, deler av landet har fortsatt sterke restriksjoner på aktiviteten.

Jeg skal ikke bagatellisere at situasjonen oppleves som kjedelig for svært mange. Samtidig kunne det vært mye verre. De fleste av oss har kommet oss gjennom 2020 med liv og helse i god behold – andre har ikke klart det og det er mye verre enn noen kjedelig måneder på grunn av manglende volleyballaktivitet.

Jeg ser frem til et aktivt, nytt år!

Avslutningen av 2020 har vært svært god for Norges Volleyballforbund. Vi er tildelt betydelige midler for å styrke arbeidet med paravolley, henholdsvis sittevolleyball og diamantvolley. Det skal ansettes en utviklingsorientert medarbeider som skal arbeide i 30 måneder med å tilrettelegge for økt aktivitet for disse to gruppene. Vi skal gjennom dette arbeidet legge et grunnlag for større aktivitet som vil inkludere nye medlemmer til volleyballfamilien.

I midten av desember ble det også offentliggjort at vi har inngått en 6 årig mediaavtale med TV2. Avtalen kan forlenges med ytterligere 4 år hvis begge partene ønsker det, og trer i kraft fra sesongen 2021/2022. Det er alltid økonomi knyttet til mediaavtaler, men det aller viktigste slik jeg ser det er vår unike mulighet til å vise volleyball for hele det norske folk. Dette vil medføre av arrangementskvaliteten må heves noen hakk i tiden fremover – og det ser jeg også frem til!

Jeg ønsker hele volleyballNorge en riktig god jul – og ser frem til et godt, nytt og spennende volleyballår!

– Eirik Sørdahl

Start typing and press Enter to search