Det er igjen tid for å telle antall medlemmer i norsk idrett. Den 1. april åpnet portalen i klubbadmin.no der årets nøkkeltall om din klubb skal registreres.

 

NVBF anbefaler alle volleyball- og sandvolleyballklubber, som enda ikke har rapportert, om å registrere sine medlemstall allerede denne uken. Det er ofte stort “trykk” på systemet de siste dagene opp mot den 30. april når hele norsk idrett skal registrere samtidig. Dette har gjort at noen klubber har opplevd at systemet blir “tregere” enn normalt. Spar derfor tid ved å gjøre registreringen allerede i dag!

 

Hva skal rapporteres?
1 Medlemstall og aktivitetstall
2 Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader*
3 Oppdatere styre og verv*.
4 Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap*
5 Registrere momskompensasjonen* (krever registrering i frivillighetsregisteret)
6 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig*

*Klubber som skal gjennomføre årsmøtet etter 30. april vil kunne oppdatere styret og laste opp nødvendige dokumenter i etterkant. Fristen for gjennomføring av årsmøtet 2021 er flyttet til den 15. juni på grunn av Koronapandemiens utbrudd.

 

På NVBFs nettside finner du utfyllende informasjon om samordnet søknad og rapportering. Her finner du blant annet informasjon om hvem som kan gjøre registreringen, hvordan man registrerer og hva som menes med aktivt medlem. Link til siden https://volleyball.no/samordnet-soknad/

 

Rapporteringsfrist for årets medlemstelling er 30. april!

 

Har du spørsmål om årets medlemstelling?
NIF Digital er behjelpelig ved tekniske spørsmål slik som innlogging, tilganger ol. NIF Digital kan kontaktes på [email protected] eller 21 02 90 90.

NVBF er behjelpelig ved andre spørsmål knyttet til årets medlemstelling. Kontakt oss på [email protected]

Start typing and press Enter to search