Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20.

Tallene som rapporteres danner grunnlaget for blant annet LAM-midlene klubben mottar og det er derfor viktig at alle aktive medlemmer telles med.

Under samordnet søknad og rapportering telles alle medlemmer som aktivt tar del i klubben/gruppas virke. Spillere, trenere, dommere, ledere, lagledere, foreldrekontakter, kioskansvarlig, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre frivillige roller skal med. Husk også å registrere antall personer med funksjonsnedsettelse i din klubb/gruppe. Hvis klubben tilbyr både sandvolleyball og volleyball er det viktig at de aktive medlemmene registreres i begge grener!

Hva skal rapporteres?
1 Medlemstall og aktivitetstall. Må rapporteres innen 30.04!
2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført)
3 Laste opp signert årsmøteprotokoll
4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

Hvis din klubb ikke har gjennomført årsmøte innen 30.04 må allikevel medlemstall og aktivitetstall registreres innen 30.04. I lys av Korona-situasjonen er frist for gjennomføring av årsmøte utsatt til 15.juni. Signert årsmøteprotokoll og oppdatert styre og verv må derfor lastes opp etter årsmøtet er gjennomført.

På NVBFs nettside finner du utfyllende informasjon om samordnet søknad og rapportering. Her finner du blant annet informasjon om hvem som kan gjøre registreringen, hvordan man registrerer og hva som menes med aktivt medlem. Link til siden https://volleyball.no/samordnet-soknad/

Rapporteringsfristen er 30. april!

Står du fast? Kontakt gjerne NVBFs avdeling utvikling og kompetanse her: [email protected]

NIF IT kan bistå hvis du har tekniske utfordringer knyttet til innlogging og bruk av rapporteringsportalen. NIF IT kan nås på 21 02 90 90/ [email protected]

Start typing and press Enter to search