Den 1. april åpnet portalen i klubbadmin.no der årets nøkkeltall om din klubb skal registreres.

Under samordnet søknad og rapportering skal alle medlemmer som aktivt tar del i klubben/gruppas virke registreres. Spillere, trenere, dommere, ledere, lagledere, foreldrekontakter, kioskansvarlig, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre frivillige roller skal med. Husk også å registrere antall personer med funksjonsnedsettelse i din klubb/gruppe. Hvis klubben tilbyr både sandvolleyball og volleyball er det viktig at de aktive medlemmene registreres i begge grener!

Tallene fra registreringen danner grunnlaget for blant annet fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) klubben mottar og det er derfor viktig at alle aktive medlemmer telles med.

HER finner du blant annet detaljert beskrevet hvordan man registrerer, hvem som kan gjøre registreringen og hva som menes med aktivt medlem.

Står du fast? Send gjerne en mail til [email protected].

NIF IT kan bistå hvis du har tekniske utfordringer knyttet til innlogging og bruk av rapporteringsportalen. NIF IT kan nås på 21 02 90 90/ [email protected]

Rapporteringsfristen er 30. april!

Start typing and press Enter to search