Vi må bygge holdninger og sikre kunnskap om antidoping. Utøveren har et særskilt ansvar og derfor er det viktig at utøverne i volleyballklubbene tenker gjennom sine valg og verdier.  Det er en reell mulighet for å bli testet og som utøver skal du vite hva som er forbudt og hvilke konsekvenser det har å bryte dopingbestemmelsene.

Norges Volleyballforbund er Rent SF (Særforbund) og som en del av handlingsplanen vår skal klubber i Eliteserien og 1. divisjon gjennomføre programmet Rent IL. Volleyballforbundet anbefaler at alle klubbene ser nærmere på ANDNOs forebyggende programmer. Klubben har en viktig rolle når det gjelder å sikre kunnskap blant sine utøvere. Nye Rent IL er blitt enklere for klubbene å gjennomføre, og her får klubben også tilgang på ressurser som kan brukes i arbeidet.

ANDO har nylig lansert nye Rent IL, som er et webbasert program, og som inngår i ADNOs forebyggende og lærerike programmer.
Kort oppsummert:

  • 1-2 timer gjennomføring
  • diskuter dopingrisiko i eget idrettslag
  • sett opp handlingsplan med tiltak
  • bli sertifisert som Rent IL for to år
  • få tilsendt ADNO materiell

Som trener eller leder for et lag ta tak i dette nå og her kan du lese mer https://www.rentidrettslag.no/

Se også NVBF informasjon: https://volleyball.no/forebyggende-arbeid-mot-doping-2/

 

 

Start typing and press Enter to search

19-generelt-nyhetsbilde-mikasa-matchballer volleyball-eirik-srdahl