Siste helgen i mai inviterte volleyballgruppa i Alta IF til turnering og «startmøte» blant sine medlemmer. Et startmøte er første steg i en klubbutviklingsprosess der medlemmene i fellesskap definerer hvordan de vil utvikle klubben videre. Det var en ivrig og livlig gjeng som sammen «brant» for klubben denne ettermiddagen.

I volleyballgruppa gjøres det mye godt arbeid og medlemmene er også fornøyd med det som skjer. Selv om tingenes tilstand er god, er det alltid noe man ønsker å endre eller starte med. I Alta kom man frem til tre områder man ønsket å styrke ytterligere i tiden fremover. Dette er:

  • Variert treningsopplegg
  • Øke trenerkompetanse/flere trenere
  • Styrke samhold

Det ble utarbeidet tiltaksplaner for å oppnå målsetningene og NVBFs klubbveileder Kate Sønstebø kan fortelle om solide, realistiske og gjennomførbare planer. I tillegg har hun stor tro på at klubben kommer til å lykkes med å nå målsetningene sine: «Jeg har stor tro på at deltageren på startmøte kommer til å gjennomføre sine planer, rett og slett fordi de er glade i klubben sin og virkelig ønsker å forandre/forbedre».

NVBF «heier» på Alta og ønsker volleyballgruppa lykke til med å nå sine målsetninger!

Er din klubb nysgjerrig på klubbutvikling? Les mer om vårt klubbutviklingstilbud på volleyball.no eller ta kontakt med oss på kompetanse@volleyball.no.

Start typing and press Enter to search

volleyyball-2019n-mr-frode-50-10