HVBR – la TINGhelgen bli en møteplass!

HVBR inviterer til en innholdsrik og sosial møteplass for alle som brenner for volleyballens utvikling i Hordaland og Norge.

Sted: Comfort Hotel Bergen Airport

FREDAG 03. mai

Kl: 17:30-20:00 Møteplassen

Kl: 20:30-22:00 Felles middag

LØRDAG 04. mai

Kl: 10:00-11:15 Arrangørmøte – Sandvolleyball Terminpland 2019 + Evaluering/gjennomgang med forbedringspotensialet av sesongen 2018-2019

Kl: 11:30-12:30 Arrangørmøte – Terminplan for 2019-2020 (Arbeidsmøte kun 1 representant fra hver klubb)

Kl: 11:30-12:30 Dialog Kafè – Resten av forsamlingen samles og jobber for fremtiden

Kl: 12:30-13:30 Felles Lunsj

Kl: 13:30-14:00 Fremmøte & Registrering

Kl: 14:00-17:00 TING

TEMAMØTE – Organisasjonsendring, klubbene i fokus & Frivillighet

Vi ønsker så mange som mulig representanter fra klubbene og andre frivillige som brenner for volleyballen i Hordaland og Norge. Vi starter med informasjon og ordet fritt hvor tema er NVBF Ny organisering – hva med klubbene? Agenda er ikke helt spikret ennå, så du kan være med å påvirke. Vi håper mange ønsker å delta allerede fredag kveld. Vi ønsker å få inn noen flere gjester, samt å mimre over alt Hordaland vollleyballregion sine medlemmer har vært med på, bidratt med og all aktivitet som har vært gjennomført med skikkelig #volleyballglede i fokus.

ARRANGØRMØTE – Terminplan, evaluering av fjorårets sesong og planlegging/arrangør tildeling

Vi endrer litt på årets arrangørmøte. Håper at klubbene stiller sterkt opp både fredag og lørdag, og starter da dagen med et fellesmøte hvor det vil bli informert om Sandvolleyballterminplan 2019. Del to blir evaliering og gjennomgang av sesongen 2018-2019 hvor vi noterer en del forbedringsforslag og ønsker for kommende sesong. Etter en drøy time deler gruppen seg hvor 1 representant fra hver klubb sitter igjen og tar selve fordelingen av arrangementene og tildeling av arrangører. Resten av forsamlingen fortsetter med en Dialog Cafe hvor man skal arbeide i felleskap for fremtidens muligheter og ønsker i Hordaland.

Det er lurt at representantene på tildelingsmøte har hatt en avsjekk med trenere og lagledere i egen klubb i forkant med tanke på evaluering av årets sesong og ønsker for kommende sesong.

Her vil dere finne relevante dokumenter til arrangørmøte inkludert HVBR TERMINPLAN 2019-2020 etter hvert som de er klare.

HVBR Ting 2019

Hordaland volleyballregion sitt Ting avholdes lørdag 04. mai fra kl. 14:00-17:00

Fullstending innkalling og oversikt over Tingdokumenter finnes her.

Viktige frister ifm. Tinget:

  • Forslag til behandling og begrunnelse for forslaget sendes til [email protected] – 06.04.2019
  • Frist for påmelding / bestilling av hotell / dagpakke – 19. april
  • Fullstendig sakliste med forslag legges ut på websiden – 19. april
  • Beretning og regnskap legges ut på websiden – 19. april
  • Frist for innsending av fullmaktsskjema til [email protected] – 26. april
  • Påmeldingsfristen for møteplassen, arrangørmøte og/eller tinget er 26. april 2019

Prisen for helpensjon (fredag-lørdag med overnatting) og dagpakke/lunsj lørdag er kr. 500,-

Prisen for Middag fredag uten overnatting er kr. 250,-

Kun deltakelse på møteplassen, arrangørmøte eller tinget er GRATIS!

Det er ingen forutsetning at man deltar på Møteplassen eller Arrangørmøte for å kunne delta på Regionstinget 2019.

Påmelding er bindende og deltagerensklubb faktureres i etterkant av arrangementer.

 

Start typing and press Enter to search