GRATULERER MED VEL GJENNOMFØRT TRENER 1 KURS!

I Hordaland har det vært arrangert jevnt og trutt trenerkurs, total i 2019 har det vært arrangert ett Trener 2 kurs og to Trener 1 kurs, i tillegg til et Trener 1, del 1. Kursinstrutører har vært Marcin Gaarden, Agata Furmanek, Thor Wiggo Østerbrød og Birger Velle Hanssen.

Det arranges mange kurs i regi NVBF, og det kommer forespørsel om kurs flere steder hvor vi ikke har dekning for kurs ennå. Vårt ønsker er at alle som ønsker og trenger kurs skal få muligheten til det. Det lover godt for volleyballfremtiden at det blir etterspurt etter kurs, og sammen med klubbene, utvalgene i regionene og NVBF håper vi at vi får til mange aktuelle og nyttige kurs fremover.

For noen kan dørstokkmilen bli meget uoverstigelig når man må gå på kurs, eller bruke enda en helg på volleyball. Men for mange av de som har kommet seg over dørstokken og deltatt på kurs har det de sitter igjen med vært:

  • GLEDE – De gleder seg til å benytte nye øvelser og ta i bruk ny kunnskap på eget lag/i egen klubb.  
  • INSPIRASJON – Fått ny inspirasjon til å søke opp nye øvelser og planlegge treningene bedre.
  • VENNSKAP – Knyttet kontakter og fått nye volleyballvenner.
  • SAMARBEID – Flere har avtalt felles treningen, treningskamper eller annen type samarbeid på tvers av lag/klubb.
  • MOTIVASJON – Det å være på kurs og diskutere emner rundt trenerrollen og dens utfordringer gir en bekreftelse tilbake på at mye man allerede gjør er bra. Utfordringene man har er ikke unike og at det er flere som opplever det samme.  

NVBS jobber kontinuerlig for å forbedre kursene våre og gjøre dem attraktive for deltakerne. Kom gjerne med tilbakemeldinger som vi kan jobbe videre med om dere sitter på gode ideer, ønsker og tips. Trenerløype er som andre kurs arrangert at NVBF også underlagt retningslinjer fra NIF. En tilbakemelding som gjentas og som vi har tatt med oss videre er at Trener 1 kurset må være relevant for kursdeltakers behov tilpasset nivå på laget de trener.

Vårt mål er å få flest mulig som ønsker det på kurs, og at krusene være blir så gode at det er noe ALLE har lyst å delta på.

OVERSIKT OVER KOMMENDE KURS i NVBF REGI – SKJEKK UT VÅR KURSKALENDER HER!

Her er glimt fra årets kurs i Hordaland:

Start typing and press Enter to search