Om ildsjel prisen

Frivilligheten er bærebjelken i klubbens virksomhet og den frivillige innsatsen som mange volleyballentusiaster gjør er av avgjørende betydning for at klubben skal kunne tilby et godt aktivitetstilbud til sine medlemmer. En annen viktig faktor erfaringsmessig er at det å ha mange nok personer som tar del i klubbens mange oppgaver og ansvar bidrar til best mulig aktivitet og et godt klubbmiljø. Vi vet at robuste klubber ikke kommer av seg selv og det er imponerende når ildsjeler bidrar år etter år og gjøre en frivillig jobb i klubbens regi.

Ildsjelprisen går til en person som over et betydelig antall år:

  • bidrar på en svært positiv måte til å skape aktivitet, lage gode arrangementer og er til stede for klubbens ulike gjøremål, det være seg som leder eller i en annen rolle i klubben, slik som håndtere sekretariatet, speakerfunksjon, stå i kafeen, skaffe sponsorer og nødvendig utstyr, medlems rapportering, logistikk og organisering av reiser for å nevne noe
  • skaper idrettsglede rundt seg på klubbnivå, tilrettelegger for godt klubbmiljø, har respekt for alle, viser åpenhet, engasjement og klarer å engasjere mange slik at flere i klubben forsetter sitt engasjement for sporten (volleyball, sandvolleyball, sittevolleyball, DiamantVolley).

Årets ildsjel tildeles Inge Birkeland, leder av volleyballgruppa TIF Viking

Inge har gjennom heile pandemien jobba dag og natt for at volleyball-avdelinga skal bli drifta på ein god måte. Ho har satt eit fokus på samhold, respekt, glede og aktivitet gjennom sitt arbeid. Ho har vore primus motor for Diamantvolleyball i klubben og gjer ein stor innsats for å få dette tilbodet større. Vi hadde nokre utfordringar med ulike «klikkar» på nokon av våre yngre lag, men dette har Inge og resten av styret tatt gode grep omkring. Vi har økt medlemsmassen vår med ca 100 personar (dobling) sidan før pandemien. Inge har styrt skuta i denne perioden, og har gjennom alt dette arbeidet vært ein stor bidragsyter for volleyballen i Hordaland og Norge. Eg meiner at ein nominasjon av Inge er av den største selvfølgelighet. Inge er raus, omtenksom og handlingsvillig.

Start typing and press Enter to search