NVBF har i løpet av helgen fått flere henvendelser om koronasmitte og er også kjent med at det er volleyballspillere som er/eller kan bli satt i karantene. Derav kommer det henvendelser fra klubber og medlemmer som har spørsmål knyttet til ulike planlagte arrangement.
Status pr. mandag 9. mars er at kamper og arrangementer i utgangspunktet skal gjennomføres som planlagt. Det er kommunelegen som er rette instans til å vurdere om planlagte aktiviteter kan gjennomføres, under de rådende forhold i det aktuelle området.

  • NVBF oppfordrer med dette klubber og  lag til å ta kontakt med kommunelegen lokalt, eller følge med på kommunens nettsider, for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av arrangementer.
  • Samtidig anmoder vi alle lag, klubber og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset.
  • Vi viser også til NIFs hjemmeside som har opprettet en temaartikkel om koronaviruset:
    https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/
  • Øvrige spørsmål rundt kampavvikling bes rettet til konkurranse@volleyball.no ved kamper regionalt/nasjonalt.
  • Norges Volleyballforbund gjør ellers  en fortløpende vurdering av hvordan planlagt volleyballaktivitet best skal løses. Pr. mandag  9. mars er den generelle statusen fortsatt at arrangementer i utgangspunktet bør gjennomføres som planlagt. Dette gjelder inntil annen beskjed gis av de respektive kommunelegene.
  • Hvis din klubb får spillere satt i karantene på grunn av koronasmitte eller -mistanke, eller at kommunehelsetjenesten innstiller på at arrangement avlyses, er det naturlig at det kommer spørsmål – eksempelvis om omberamming, utsettelser osv.,  og da skal henvendelsen sendes fra klubbens leder til NVBF, og følgende kontaktadresse skal brukes: konkurranse@volleyball.no .
  • NVBF oppfordrer alle om å være svært nøye med håndhygiene og gjøre andre tiltak for å redusere smittefaren. Les mer her!

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search