NVBF har i løpet av helgen fått flere henvendelser om koronasmitte og er også kjent med at det er volleyballspillere som er/eller kan bli satt i karantene. Derav kommer det henvendelser fra klubber og medlemmer som har spørsmål knyttet til ulike planlagte arrangement.
Status pr. mandag 9. mars er at kamper og arrangementer i utgangspunktet skal gjennomføres som planlagt. Det er kommunelegen som er rette instans til å vurdere om planlagte aktiviteter kan gjennomføres, under de rådende forhold i det aktuelle området.

  • NVBF oppfordrer med dette klubber og  lag til å ta kontakt med kommunelegen lokalt, eller følge med på kommunens nettsider, for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av arrangementer.
  • Samtidig anmoder vi alle lag, klubber og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset.
  • Vi viser også til NIFs hjemmeside som har opprettet en temaartikkel om koronaviruset:
    https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/
  • Øvrige spørsmål rundt kampavvikling bes rettet til [email protected] ved kamper regionalt/nasjonalt.
  • Norges Volleyballforbund gjør ellers  en fortløpende vurdering av hvordan planlagt volleyballaktivitet best skal løses. Pr. mandag  9. mars er den generelle statusen fortsatt at arrangementer i utgangspunktet bør gjennomføres som planlagt. Dette gjelder inntil annen beskjed gis av de respektive kommunelegene.
  • Hvis din klubb får spillere satt i karantene på grunn av koronasmitte eller -mistanke, eller at kommunehelsetjenesten innstiller på at arrangement avlyses, er det naturlig at det kommer spørsmål – eksempelvis om omberamming, utsettelser osv.,  og da skal henvendelsen sendes fra klubbens leder til NVBF, og følgende kontaktadresse skal brukes: [email protected] .
  • NVBF oppfordrer alle om å være svært nøye med håndhygiene og gjøre andre tiltak for å redusere smittefaren. Les mer her!

Start typing and press Enter to search