Som en følge av den pågående pandemien har NVBF fortløpende justert kamp- og konkurransetilbudet, utdanningsaktivitetene og sportslig program (utviklingssamlinger, regionale samlinger og landslangsamlinger) iht. nye tiltak og innstramminger (nasjonalt og lokalt). Det er utfordrende både med tanke på avlysninger, utsettelser, omberamminger, logistikk og behov for endringer og avklaringer med de ulike arrangørene/aktørene etc.  På denne siden vil vi fortløpende orientere om endringer og beslutninger som vil kunne påvirke sesongen 2020/2021.

NVBFs administrasjon ved Arrangements- og konkurranseavdelingen er i gang med å kartlegge omfanget, konsekvenser og behov for å utarbeide et planverk for gjenværende sesong. Vi må gjennomgå en samlet oversikt over inneværende sesongs aktiviteter.

Volleyballforbundets reglementer og administrative reguleringer er naturligvis utarbeidet for en normalsituasjon, mens vi nå er i en «unntakssituasjon» ettersom regelverket vårt ikke gir nødvendige svar på hvordan ulike problemstillinger skal håndteres. Som en følge av pandemien vil det  kunne bli avvik i sesongens reglement og reguleringer.

Vi kan ikke vedta endringer nå uten å måtte følge koronasituasjonen fra uke til uke, derfor er det vanskelig å «spå» hvordan januar, februar, mars, april vil være med tanke på NVBFs konkurranse- og aktivitetstplan. Hva kan gjennomføres, hva må eventuelt avlyses, og hvilke konsekvenser gir endringene? Vi ber derfor klubbene og øvrige aktører som berøres om å følge med for å holde seg oppdatert om situasjonen og de endringer som besluttes.

Start typing and press Enter to search