NVBFs Forbundsting 2020 vil ikke kunne gjennomføres som planlagt på Quality Hotel Entry på grunn av korona-situasjonen. Forbundstinget er ønsket gjennomført som et digitalt møte med en redusert sakliste, i tråd med retningslinjer og teknisk løsning gitt av NIF. Tidsrammen for møtet er tentativt kl. 11.00- 14.00 lørdag 13. juni.

Tingsiden 2020 finner du ved å trykke på linken: Tinget 2020

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search

19-generelt-nyhetsbilde-mikasa-matchballer