NVBFs Forbundsting 2020 vil ikke kunne gjennomføres som planlagt på Quality Hotel Entry på grunn av korona-situasjonen. Forbundstinget er ønsket gjennomført som et digitalt møte med en redusert sakliste, i tråd med retningslinjer og teknisk løsning gitt av NIF. Tidsrammen for møtet er tentativt kl. 11.00- 14.00 lørdag 13. juni.

Tingsiden 2020 finner du ved å trykke på linken: Tinget 2020

Start typing and press Enter to search

19-generelt-nyhetsbilde-mikasa-matchballer