8-11 oktober var Norges Volleyballforbund representert med Elisabeth Bjørvik (Arrangement og konkurranse) og Eivind Rudaa (Utvikling og Kompetanse) på den første fysiske samlingen i Erasmus-prosjektet – Volleyball4All der Nederland var vertskap. 

Prosjektet er et samarbeid med forbundene i Nederland, Belgia, Slovenia, Tsjekkia og Norge der en skal utvikle volleyball gjennom inspirasjon, deltakelse, utdanning, inkludering og oppretting av et sterkt EU nettverk. Dette vil en gjøre gjennom å sette fokus på tullball (4-6 år), minivolleyball, volleyball i skolen, paravolleyball, diamant og trenerutvikling for barn. 

I helgen hadde vi erfaringsdeling på tvers av de ulike landene. Under helgens møter var fokuset minivolleyball og vi merker at vår filosofi om at færrest mulig innbyttere (evt. ingen innbyttere i det hele) og at alle skal være med (vi justerer bare reglene litt), gjør til at de andre landene ser mot Norge med interesse. Vi hadde også praktisk økt om Action Volley med Remko Kenter frå Nederland og teambuilding aktiviteter med morsomme volleyballøvelser for barn, unge og voksne med Kristof De Loose frå Belgia. 

 Det er månedlige onlinemøter med de ulike landene og neste fysiske samling er i februar eller mars. Vi håper og tror at prosjektet vil komme alle landene til gode for bedre volleyball.

Start typing and press Enter to search