Kick off – en felles møteplass

Minivolleyball og det gode arrangement var tema for årets kick off for regionale styret og utvalg, Forbundsstyret og administrasjonen.

Ny inspirasjon, erfaringsutveksling og den gode samtalen dannet bakteppet for helgens program. Latteren satt løst og mange satte stor pris på at man igjen kunne møtes fysisk.

Programmet bestod av en blanding av foredrag og gruppeoppgaver. Flere av deltagerne bidro med sine erfaringer fra tillitsvervet i utvalg. Utvalgsleder Maiken Vegsundvåg delte sine erfaringer om både oppstart av volleyball i skolen og med ledersamling i Møre og Romsdal. Ledersamlingen hadde blant annet bidratt til mer dialog mellom klubbene i området.

Morten Rønningen, utvalgsleder i Nord, fortalte om hvordan hvert utvalgsmedlem fulgte opp mindre klubber som faddere for å øke dialogen og bistå med sin kompetanse.

Hvorfor arrangere turnering var et annet tema som ble løftet av Håkon Rambek utvalgsmedlem i Øst. Håkon delte sine erfaringer fra Askim VBKs mange turneringer. Inntekter til klubben var en motivasjon for å arrangere turneringer, men like viktig var involvering av foresatte, følelsen av fellesskap og det å bli kjent. Med konkrete oppgaver var det også oftere enklere å få flere frivillige med og gjorde at flere følte tilhørighet til klubben.  Sammen diskutere så forsamlingen hva som kjennetegnet det gode arrangement, trenger vi flere arrangører og gode arrangørtips.

Kåre Mol delte også sine erfaringer om minivolleyball. Skap et trygt og sosialt miljø med fokus på lek og ballsidighet var budskap til forsamlingen. Foredraget ble fulgt opp med et gruppearbeid der man diskuterte hvordan man kan legge til rette for mer minivolley i klubbene.

 

NVBF 75 år

Forbundsstyret valgte å legge markeringen av 75 års jubileet til Kick-off helgen og her møttes da mange av dagens tillitsvalgte i regionale verv, forbundsstyret, administrasjonen, æresmedlemmer og noen inviterte gjester til en festmiddag. Det var god stemning og hyggelig «mimreprat» rundt bordene om en sprek «75 åring» som jo fikk OL gull i gave i jubileumsåret. Vi fikk høre om både aktivitetsutviklingen på 70-tallet, om gode historier fra internasjonalt samarbeid, om ideologi og utvikling, om volleyball som drivkraft i små lokalsamfunn, om gode arrangement og møteplasser og hvordan volleyball har vært en god aktivitet for mange, og om opplevelser fra OL i Tokyo og diktet «To tre hei» Selve jubileumsprogrammet bestod av musikalsk underholdning fra Christian Ingebrigtsen, Elise Sørdahl og Eirik Sørdahl, og på talerlisten var taler fra nåværende president Eirik Sørdahl, styremedlem Marte Lund Saga, styremedlem Idrettsstyret Erik Unaas, tidligere president Jim Nerdal, tidligere president Stein-Gunnar Bondevik, tidligere leder i TIF Viking Geir Dahle (nå medlem i FIVB Rules of the game and Refereeing Commission), æresmedlem Gunnar Syrrist (også leder i Lovkomiteen) og Torill G. Faleide (leder i Valgkomiteen og medlem i jubileumskomiteen) holdt takk for maten talen. Forbundsstyret delte også ut hedersmerke i gull til Eva R. Øfstaas og Robert Spilmann for deres innsats for norsk volleyball.

 

 

Start typing and press Enter to search