November ble måneden da vi igjen måtte stoppe opp og gjøre en ekstra innsats for å stanse videre utbredelse av koronasmitte. Det har ført til endring i hverdagen både for små og store. Som understreket av myndighetene er det nå viktigere enn noen gang at vi vektlegger rausheten oss imellom og ivaretar alle de flotte barna og idrettsungdommene som bor i vårt langstrakte land.

Mange av NVBFs medlemsklubber gjør en uvurderlig samfunnsinnsats i å aktivisere, «se» og ta vare på våre unge. Klubben er en viktig møteplass for nettopp denne gruppen der man treffer venner, trygge voksne, opplever mestring og volleyballglede.

Selv om konkurransetilbudet nå er «fryst» ut november måned oppfordrer vi klubbene til å fortsette og organisere aktivitet for de unge der nasjonale og lokale smittevernstiltak tillater dette. Å avholde treninger for barn og unge er fremdeles tillat de fleste steder. Bruk også gjerne kreativiteten, innenfor gjeldene smittevernregler, til å skape alternative tilbud slik at dialogen fortsetter og trygge møteplasser opprettholdes.

Vi har mange medlemsklubber som gjør en spesielt god innsats for de unge. TAKK til alle dere som viser pågangsmot, skaper volleyglede og aktivitet i en kanskje litt mer stillesittende periode for mange? Å ha et sted å høre til betyr mye for mange, ikke minst for barn og ungdom, og her vet vi at idretten vår er en god arena.

 

Støtte til klubbprosjekter
NVBF lyser ut utviklingsmidler for å støtte opp om gode klubbprosjekter. I 2020/21 kan man søke om midler til å skape møteplasser og aktivitetstilbud for:

• Parautøvere (alle aldere)
• Tullballgrupper – barn (4-6 år)
• Minivolleylag – barn (6-12 år)
• Teenvolleylag – ungdom (13-19 år)

I tillegg kan nyinnmeldte klubber søke om oppstartspakker.

Les mer om NVBFs søknadsordning her: https://volleyball.no/utviklingsmidler/

Start typing and press Enter to search