Informasjon om 2. og 3. divisjon i region Trøndelag for sesongen 2018-19:

2. divisjon

Trøndelag har 9 kvinnelag og 7 herrelag i 2. divisjon. I rankingturneringer gis hvert lag poeng etter plassering som legges sammen med poengene fra lagets serieplassering. Slik rangeres lagene i en totalranking, og én vinner av 2. divisjon Trøndelag kåres. Etter sesongen har Trøndelags beste 2.div.lag rett til å spille kvalifisering til 1. divisjon.

Lagene spiller dobbel serie, det vil si at man møter lagene hjemme/borte.

Rankingturneringer 2. divisjon

Det spilles tre felles rankingturneringer. Rankingturnering 1 er RM Senior som spilles over to dager. Oppstart kl. 11.00 lørdag (kan avtales tidligere for de mest lokale lagene, og seinere for lag med lang reisevei), og det spilles til rundt kl. 17.00 søndag. Lagene dømmer i hovedsak hverandre, men det kan bli satt opp eksterne dommere i sluttspillkamper.

Lag som ikke deltar i seriespillet kan melde seg på til å delta i rankingturneringer i 2. divisjon.

Rankingturneringer i 2. divisjon gir poeng i totalrankingen for 2. divisjon.

Slik er rankingturneringene terminfestet sesongen 2018-19:

Rank 1/RM SEnior 22.-23. september – (Steinkjerhallen)
Rank 2 Kvinner – 3. november – (Munkvollhallen, Trondheim)
Rank 2 Menn – 4. november – (Munkvollhallen, Trondheim)
Rank 3 Menn – 6. april –  (Dragvollhallen, Trondheim)
Rank 3 Kvinner – 7. april – (Dragvollhallen, Trondheim)

Rankingpoeng

  • Serieleder kvinner  får 80 poeng, nr. 2 får 70 poeng, nr. 3 får 60 poeng, nr. 4 får 55 poeng, og videre ned med 5-poengsintervall.
  • Serieleder menn får 80 poeng, nr. 2 får 70 poeng, nr. 3 får 60 poeng, og videre ned med 10-poengsintervall.
  • I de tre rankingturneringene får lagene poeng etter Tabell A åpningsturnering (alle lag i regionen). Avhengig av antall deltakende lag i turneringen.
  • Summen av poengene fra serieplassering og rankingturneringer gir hvert lag en plassering på rankingtabellen.

Priser 2. divisjon

Seriekontingent – 10 000kr (inkludert tre rankingturneringer)

Dommerutjevning etter endt sesong
Hallutjevning etter endt sesong.

Lag som kun deltar på rankingturnering betaler kr. 1000,- pr. turnering.

3.divisjon

Trøndelag har 14 kvinnelag og 12 herrelag i 3. divisjon. Lagene hver av klassene er fordelt i to avdelinger basert på ranking og/eller geografi. I rankingturneringer gis hvert lag poeng etter plassering som legges sammen med poengene fra lagets serieplassering. Slik rangeres lagene i en totalranking, og vinner av 3. divisjon Trøndelag kåres. Etter sesongen har Trøndelags beste 3.div.lag rett til å spille i 2. divisjon. Regionstyret i Trøndelag avgjør i midten av sesongen hvorvidt det er flere enn én ledig plass i 2. divisjon, og flere lag kan ha mulighet til å rykke opp.

Lagene spiller dobbel serie, det vil si at man møter lagene hjemme/borte.

Nytt av året er at det deltar et sittevolleyball-lag mix (Nyborg 3) i avdeling 1 for kvinner.
Dette blir en historisk begivenhet! Og, Melhus er første lag i kamp mot Nyborg 3 denne sesongen.
Les om sittevolleyballregler her
Det spilles 5 settskamp. 
Det er lov med inntil 3 (herrespillere på banen, i kamper mot Nyborg 3).
Fair Play – uten dommere.

Rankingturneringer 3. divisjon

Det spilles tre rankingturneringer for lag i 3. divisjon. Turneringene spilles ferdig i hovedsak på én dag. Rankingturneringene er ikke obligatoriske, men vil gi poeng i totalrankingen i hver divisjon.

Det åpnes for at lag som ikke deltar i seriespillet kan delta i rankingturneringene.

Rank 1/RM Senior 22.-23. september – (Steinkjerhallen) 
Rank 2 Kvinner– 3. november – (Dragvollhallen, Trondheim)
Rank 2 Menn – 4. november – (Dragvollhallen, Trondheim)
Rank 3 Kvinner – 6. april (Gronghallen)
Raml 3 Menn – 7. april (Munkvollhallen)

Rankingpoeng

Lagene i 3. divisjon rangeres i en rankingtabell. I tabellen teller både seriekamper og rankingturneringer med.  Slik regnes dette ut:

  • Serieleder får 80 poeng, nr. 2 vil få 70 poeng, nr. 3 får 60 poeng, nr. 4 får 55 poeng, og videre ned med 5-poengsintervall.
  • I de tre rankingturneringene får lagene poeng etter Tabell A åpningsturnering (alle lag i regionen). Avhengig av antall deltakende lag i turneringen.
  • Summen av poengene for seriespill og turneringer gir hvert lag en plassering på rankingtabellen.

Priser 3. divisjon

Seriekontingent – 5000 kr. (inkludert tre rankingturneringer)
Dommerutjevning etter endt sesong
Hallutjevning etter endt sesong.

Lag som kun deltar på rankingturnering betaler kr. 1000,- pr. turnering.

 

HUSK
2.-3. divisjon Trøndelag
– Bli kjent med reglementet som gjelder: Reglement for
NVBF’s seniorserier og administrativ regulering av dette reglementet, for Lavere Divisjoner.

Og, Region Trøndelag har søkt om dispensasjon fra enkelte punkter i reglementet. Dette gjelder for lag/klubber i Trøndelag:

Spillerovergang: Det er ingen karantene ved den første overgangen dersom spilleren ennå ikke har spilt kamper den aktuelle sesongen. For hver ny overgang vil spilleren ha 7 dager karantene (OBS skrevet feil tidligere, men oppdatert pr. 19.10.). Overgangsskjema finnes her

Spillere i spill for flere lag i samme klubb

I lavere divisjoner (under 1.divisjon) kan en spiller spille for flere av klubbens lag i samme divisjon, ved å benytte Fri Flyt mellom nærmeste lag opp og nærmeste lag ned (vedtatt av regionstyret høsten 2018).

Fri Flyt kan søkes kontinuerlig, senest tirsdag før kamphelg. Skjema her

Dommerhonorar i alle kamper innføres i ranking 2, ikke i ranking 1/RM Senior.
Les regler om ny dommerbekledning her

Kampskjema 2. divisjon = Internasjonalt kampskjema, heretter kalt KAMPSKJEMA. Finnes her (kopiere i A3 – vi har søkt DRK om å benytte kampskjema uten gjennomslagspapir)
Opplæring kan gjøres her

Kampskjema 2. divisjon ranking = Forenklet internasjonalt skjema, heretter kalt TRESETTSKJEMA. Finnes her
Opplæringsskriv finner dere her

Kampskjema 3. divisjon seriespill og rankingturneringer = Det gamle konkurranseskjemaet, her

Opprykk/nedrykk
Overordna regel i Trøndelag er at NTNUI kan maksimalt ha 3 lag i samme klasse i 2. divisjon, mens øvrige klubber kan ha inntil 2 lag i samme klasse i 2. divisjon. Ingen grense for antall deltakende lag fra samme klubb i 3. divisjon.


Gjestelag kan melde seg på til 2.-3.
Rankingturneringer
dersom det er ledig plass (maks antall lag er 9 for 2. og 18 lag for 3. divisjon). Gjestelaget får ingen plassering i rankingen.

 

Arrangementshåndbok (fjorårets) kan dere finne her
Dommerbekledning, les her

Start typing and press Enter to search