I dag, 27. november gikk det ut en e-post til alle NVBF’s klubber om lisenssjekk.

Norges Volleyballforbund har foretatt en lisenskontroll og avdekket mangelfull betaling av flere utøvere. I henhold til reglementet skal alle spillere være lisensierte og brudd på dette punktet vil føre til bøteleggelse.

Lisens er spilletillatelse og forsikring, og det er klubbens ansvar å sørge for at dette blir fulgt opp. Ta en sjekk på om klubbens spillere har betalt lisens, og de som ikke har betalt må gjøre dette snarest og før neste kamp. Det vil bli foretatt ny lisenssjekk i løpet av desember.

Minner også alle om at kamptropp skal legges inn i TA før hver kamp.

I de tilfeller der en eller flere utøvere har spilt uten lisens vil klubben motta en faktura.

Har du som klubbleder eller kontaktperson ikke mottatt en e-post? Det betyr at det står feil e-postadresse i sportsadmin, og vi ber dermed de klubber om å oppdatere informasjonen. Minner også på at alle klubber må legge inn fakturaadresse i sportsadmin (e-postadresse).

Lisensen betales i Min Idrett, se veiledning her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning
Les mer om volleyballisens her: https://volleyball.no/lisens-og-forsikring/
Les mer om administrative reguleringer og reglement her: https://volleyball.no/administrative-reguleringer-volleyball/

Start typing and press Enter to search