Foto: Rune Fossum Lillesvangstu

Lisenser for volleyballsesongen 2021-2022 er nå gjort tilgjengelige for kjøp i MinIdrett.

Alle som deltar i trening og/eller konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber skal betale lisens.

Lisensen er en aktivitetsavgift – og forsikring. Den gir NVBF inntekter til utvikling og tilrettelegging av aktivitet – i tillegg til å dekke forsikringspremien for våre deltakere(se årets forsikringsvilkår). Skadeforsikringen gjelder for all trening, gir en god dekning (ekstra god dekning dersom du velger pluss) og forsikringen var gyldig under hele koronaperioden. Kostnader til forsikring stoppet ikke opp for sesongen 20/21. NVBF betalte full premie til forsikringsselskapet og til skademottak for henvisninger til behandlernettverket.

Inntektene fra ordningen gir også NVBF mulighet til å prioritere prosjekter som utvikler aktivitetstilbudet vårt. Lisensinntektene bidrar blant annet til trener- og spillerutvikling på alle nivåer, prosjekter for rekruttering og langt mer – samt å skape gode møteplasser for hele volleyballfamilien. Dette arbeidet stoppet heller ikke opp under koronaperioden. Vi har gjennomført tidenes mest aktive sandvolleyballsesong, og går nå inn i forhåpentligvis inn i en like aktiv og utviklende volleyballsesong.

Hver klubb har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin. Ny spiller i klubben må først registreres, deretter vil det være mulig å foreta betaling i MinIdrett. Den lisensansvarlige i hver klubb må sørge for at de allerede registrerte spillernes e-postadresser er korrekte, spesielt før åpning av ny lisensperiode. Kontakt derfor din klubb dersom du ikke har den tilgjengelig i Min Idrett.

Lisensen er gyldig fra betalingsdato og frem til 14. september 2022.

Mer informasjon om lisenstyper og -priser, samt hvorfor du betaler lisens finner du her.

Start typing and press Enter to search