Livet er en krusedull, innledet Hans Christian Medlien historiens første kick-off for utvalg, regionale styrer, forbundsstyret og ansatte som ble avholdt denne helgen.

Framtidsplaner, nye bekjentskaper, latter, moro og en dose galskap var ingrediensene da 55 volleyballentusiaster fra hele landet var samlet i Oslo fra lørdag til søndag. Med inspirasjon fra krusedullfilosof Hans Christian Medlien og ikke minst et glødende iboende volleyballengasjement ble det på bakgrunn av strategiene i Volleyballens politiske dokument 2016-2020 valgt totalt 12 satsingsområder som det skal fokuseres spesielt på i de neste 3 årene. Blant fokusområdene er klubbutvikling, minivolleyball, volleyball i skolen, trenerkompetanse og klubbledersamlinger.  Hvert av utvalgene og de regionale styrene valgte hvilke 3 prosjekt de synes var viktigst, og søndag ble det lagd konkrete planer for gjennomføring.

Det ble ei innholdsrik helg, og mange etterlengta avklaringer kom på plass utover i prosessen. Nå begynner jobben med å bygge de planlagte prosjektene stein for stein, år for år – og vi gleder oss allerede til neste års kick-off!

Start typing and press Enter to search