Foto: Frode Andersen

Regjeringa varslar omfattande lette på smitteverntiltaka og ein ny pressekonferanse i neste veke.

Ut i frå dei positive signala som FHI og regjeringa gjev på det noverande tidspunkt, håper vi at volleyballen ruller som vanleg igjen i løpet av kort tid. NVBF vil opne for all aktivitet så snart regjeringa gjev grønt lys.

Lågare divisjonar:

Når regjeringa opnar opp for innandørs breiddeidrett for spelarar over 20 år, vil kampaktivitet i volleyball for lag i lågare divisjonar bli sett i gang. NVBF ber altså laga om å planlegge som at aktiviteten vil starte opp igjen allereie i slutten av neste veke.

US-runder/Mini/Teen:

NVBF arbeider for å gje laga eit alternativt kamptilbod, dersom ikkje regjeringa gjev løyve til å arrangere større turneringar dei kommande vekene.

NM aldersbestemt:

NVBF ser positivt på å få gjennomført aldersbestemte NM denne våren, og det vert jobba med å få på plass ein plan som er realistisk å gjennomføre. Vi veit at nasjonale og regionale seriar, helligdagar og konfirmasjonar verker inn på ein slik plan, men i samarbeid med NM-arrangørane prøver vi å legge alt til rette for at meisterskapa skal gjennomførast. Det kan bety at NM-datoar og premissar for kvalifisering kan bli endra. Målet er at ein plan for gjennomføring kan presenterast før helga 5.-6. februar.

Elite/1. divisjon:

Eliteserien har spelt kampar heile sesongen medan 1. divisjon kom i gang med sine kampar i midten av januar. Smittebølga som no går over Noreg, påverkar den nasjonale serien og gjev oss utfordringar med å gjennomføre alle seriekampane. Mange lag begynner no å oppleve smitte, og dette medfører at kampar må omberammast. NVBF takker klubbane for fair play, fleksibilitet og god kommunikasjon. Det vil vere viktig for å få gjennomført sesongen i desse utfordrande tider.

Start typing and press Enter to search