MVGS 2022 utsettes.

I tilknytning til dei nye smittevernstiltaka som kom 15. desember og skal vare 4 veker framover, ser NVBF og arrangør det som vanskeleg å gjennomføre meisterskapet 28. – 30. januar. Det betyr at meisterskapet vert utsett og NVBF vil gjere nye vurderingar og jobbe med ny dato når vi veit meir etter nyttår.
Alle påmeldte lag vil bli kontakta når vi veit vidare framdrift av dette meisterskapet.

Start typing and press Enter to search