Ønsker dere flere frivillige i drift av klubben? Har dere oversikt over medlemsregisteret? Har rekrutteringsjobben gått litt i stå, eller er det uklart hvem som gjør og bestemmer hva i klubben? Vi kan ikke love at alt dette kommer på plass i løpet av en kveld, men vi kan hjelpe dere med å sette i gang prosessen. Blir din klubb med på klubbutvikling høsten 2020?

 

Hva er klubbutvikling?
Som ordet sier, handler dette om å utvikle klubben. Og det kan være så mangt – men i høst vil vi fokusere på å tilby startmøte og/eller et møte med styret.

Under et startmøte inviterer klubben alle sine medlemmer (over 13 år) til en kveld der man diskuterer hva som er bra i klubben i dag og hva man vil utvikle videre. Sammen lager klubbens medlemmer planer og påtar seg ansvar for å løse det man har bestemt. Vår veileder leder dere gjennom kvelden, men det er klubbens egen medlemmer som i etterkant vil løse oppgavene som ble avtalt. En slik kveld tar ofte 3-4 timer, litt avhengig av antall deltagere. Les mer om hvordan andre klubber har opplevd et startmøte her: https://volleyball.no/klubbutvikling/

 

Styrets organisatoriske ansvar er det andre temaet vi vil fokusere på i høst. Det har blitt flere lovendringer som trådte i kraft 1. januar 2020, og noen vil få store konsekvenser om man ikke følger opp. Vi tar opp organisering av styret, juridiske forpliktelser, medlemsregister, økonomi og det som ellers måtte oppta dere i styret. I tillegg setter vi inn ressurser på å få i gang minivolleyball i enda flere klubber, og her er styret den viktigste bidragsyteren i klubben. Om dere vil, kan vår veileder dele suksesshistorier og sammen kan vi se om dere kan benytte dere av den kunnskapen som allerede finnes for å komme i gang med minivolleyball.

 

Hvem kan få klubbutvikling?
ALLE våre medlemsklubber har like stor mulighet til å få besøk av klubbveileder’n. Har klubben er utfordring eller to som bør løftes, eller går klubbdriften på skinner – det er ikke det som avgjør om man kan nytte godt av klubbutvikling. Hvis det skulle bli stor pågang vil vi prioritere etter følgende kriterier: gjenbesøk i klubber som allerede har startet prosess, nyinnmeldte klubber, særidrettsklubber, fleridrettslag.

Dere finner oversikten over når vi besøker de ulike områdene på denne nettsiden: https://volleyball.no/klubbutviklingskalender/

 

Koster det noe?
Det er gratis å få besøk av klubbveilederen, men klubben må skaffe egnet lokale og eventuelt betale for det. Her kan ofte et rom på klubbhuset, klasserom eller kantine fungere bra. Det viktige er at det er plass til alle og at rommet har vegger vi kan henge plakater på. I tillegg anbefaler vi sterkt at klubben tilbyr medlemmene mat på et startmøte, slik at man kan komme i gang tidlig nok på ettermiddagen/kvelden.

 

Klar for klubbutvikling eller trenger du mer informasjon?
Er klubbutvikling noe for din klubb eller er du nysgjerrig og trenger mer informasjon. Ta kontakt med oss på [email protected] eller ring klubbveileder Kate på 419 33 774 for nærmere samtale.

 

Vi håper vi treffer din klubb høsten 2020!

 

Denne teksten er også sendt til klubbens offisielle e-postadresse og til alle de styremedlemmer som er registrert med funksjonsnummer i KlubbAdmin.

Start typing and press Enter to search