NVBF Region Trøndelag

MOTIVASJONSFONDET 2019

Formål

Formålet med motivasjonsfondet er å bidra til (i prioritert rekkefølge):

  •  Tiltak som kan være med å utvikle lovende, unge spillere (deltakelse på landslagssamlinger el.l.) fra region NVBF Trøndelag
  •  Trønderske klubbers deltakelse i aldersbestemte NM og landsdekkende ungdomsturneringer
  • Trønderske klubbers deltagelse på nasjonale forum hvor det er i regionens interesse at trønderske klubber er representert

Tildelingsordning

Søk på tiltak gjort/eller som skal gjennomføres i 2019.
Tildeling skjer årlig. Søknadsfrist 1. mars 2019

Søknadslink finner du her

Krav til rapportering

NVBF Region Trøndelag vil ikke belaste klubbene med rapporteringsplikt eller dokumentasjonsplikt i denne sammenheng. Regionen ber kun om at klubber som mottar midler fra fondet sender inn en kort nyhetssak om aktiviteten som midlene har bidratt til. Nyhetssaken publiseres på volleyball.no og andre sosiale medier, slik at det kan inspirerer og motivere til lignende tiltak i andre klubber.

Tildelingssum

NVBF Region Trøndelag v / regionstyret vil maksimalt kunne tildele 30 000 kr per budsjettår fra regionsfondet. Dersom det et år blir delt ut mindre enn 30 000 kr, vil resterende beløp bli ført tilbake til fondet.

Hvert tiltak vil maksimalt kunne bli tildelt kr 5000,- per budsjettår.

Hver klubb vil maksimalt kunne bli tildelt kr 5000,- per budsjettår.

Start typing and press Enter to search

volleyball-cof volleyball-irenesand-eiriksrdahl