Til videregående skoler og folkehøgskoler i nord i Trøndelag!
Til videregående skoler og folkehøgskoler sør i Trøndelag!

Det arrangeres én turnering for skoler i sør i fylket og én turnering for skoler nord i fylket.
OBS! Meld på i riktig turnering!

 

Onsdag 21. november 2018 – Campus Steinkjer – Steinkjerhallen – Teknisk arrangør Steinkjer VGS/Steinkjer VBK
Påmeldingslink Steinkjer

Onsdag 21. november 2018 – Byåsen VGS – Byåsenhallen – Teknisk arrangør Byåsen VGS
Påmeldingslink Trondheim

Mesterskap for videregående skoler spilles som en turnering der hvert lag spiller flere kamper på samme dag. Alt etter hvor mange lag som melder seg på, vil det først bli lagt opp til puljespill, og deretter settes det opp sluttspill etter cup- eller seriemodell.
Alle kamper spilles best av tre sett.
Vinneren av fylkesmesterskapet i nord og i sør, i de tre klassene, går videre til Landsfinale for videregående skoler som arrangeres i Nord 25.-27. januar 2019.
Mesterskapet for vgs er inndelt i tre klasser: jenter, gutter og mix.

I mix-klassen spilles det med 3 jenter og 3 gutter.
I klassen for gutter kan et lag stille med to jenter.
Et lag kan bestå av 5 spillere i spill (mix: 3 jenter og 2 gutter) under fylkes/regionsmesterskapene.
En skole kan stille med flere lag i samme klasse kun i kvalifisering til landsfinalen.
En spiller kan delta på lag i flere klasser under fylkes-/regionsmesterskapene.

Lagene stiller selv med baller til oppvarming!
Arrangør stiller med kampballer.

Spilleberettigelse Mesterskap for videregående skoler:
I fylkes-/regionsmesterskap kan alle skoler der elevene kan begynne rett fra 10-årig grunnskole delta. Her kan nevnes: videregående skoler, folkehøyskoler, jordbruksskoler, bedriftsskoler, forsvarets skoler som fyller kriteriet osv. Skoler som krever videregående utdanning kan ikke delta.
Andre lag kan også melde sin interesse, og få delta dersom det er ledig plass. NVBF avgjør hvilke lag som tildeles plass i landsfinalen. Unntaket er om eleven melder flytting til en annen skole innen 15.12. Bekreftelsen fra ny skolen må sendes til NVBF – [email protected]. En elev kan ikke være hospitant, men må ha minst 20 timer pr. uke ved skolen, altså være helkurs- eller delkurselev. Dersom en spiller er elev ved flere skoler, er han/hun spilleberettiget for den skolen der vedkommende har flest undervisningstimer pr. uke. Dersom en spiller har deltatt i fylkes-/regionskvalifiseringen på ett skolelag, kan ikke vedkommende spille landsfinale for et lag fra en annen skole.

Øvrig reglement finner dere her (administrativ regulering) og her (selve reglementet)
Vinnerne av hver klasse informerer volleyballregionen om de ønsker å delta på landsfinalen eller ikke. Dette gjøres senest fredag 23. november (gjerne avklar dette på din skole, før fylkesmesterskapet). Lagene må også melde seg på via profixio senest 23. november, for å få plass i den nasjonale Mesterskapsfinalen (link kommer fra regionen). Lag som ønsker å stå på venteliste melder også in interesse senest 23. november.
Bekreftelse sendes til [email protected]

Vi oppfordrer elevene ved videregående skoler i Trøndelag til å melde flere lag, men i dialog med skolens ledelse. På dette mesterskapet vil mange elever møtes, og vi tror det blir mye moro for dem som deltar.

De deltakende lag blir satt opp med dommer- og sekretæroppgaver når de selv ikke spiller. Noen eksterne dommere kan bli hentet inn i arrangementet.

Påmeldingsfrist: onsdag 14. november 2018 (Obs! lag som ikke er påmeldt innen fristen blir satt på venteliste).


Påmelding gjøres for Steinkjer her og for Trondheim her
(har du ingen «bruker» med passord fra tidligere av, så opprett en ny. Velg klubb som heter «Videregående skoler Trøndelag». Dersom du har bruker for klubb fra før, bruk den. Det gjør ikke noe om at skolens navn ikke kommer frem av klubbnavnet. Det viktigste er at skolenavnet kommer frem i lagsnavnet).

Påmeldingen slutter/stenger kl. 23.59. Kampoppsett kommer senest fredag 16. november. Dersom lag melder seg på etter fristen, må de stå på venteliste (ingen garanti for å få delta i turneringen). Dersom et lag trekker seg får ventelistelaget plass i turneringen.

Påmeldingsavgiften er kr. 750,- pr. lag. Volleyballregionen fakturerer påmeldingsavgiften i etterkant av turneringen.
Lag som trekker seg etter at oppsettet er sendt ut, må betale deltakeravgiften.

 

For spørsmål kontakt volleyballregionen v [email protected]
NB! Mottaker av denne informasjonen må sørge for å
gjøre denne kjent hos elevene og kroppsøvingsseksjonen.

VEL MØTT TIL ÅRETS SKOLEMESTERSKAP!

 

Vennlig hilsen
NVBF Region Trøndelag
Irene sand – Epost: [email protected] M: 94888 115

Start typing and press Enter to search