Det er igjen tid for å telle antall medlemmer i norsk idrett. Den 1. april åpner portalen i klubbadmin.no der årets nøkkeltall om din klubb skal registreres.

Tallene som rapporteres danner grunnlaget for blant annet LAM-midler klubber mottar og det er derfor viktig at alle aktive medlemmer telles med.

Under samordnet søknad og rapportering telles alle medlemmer som aktivt tar del i klubben/gruppas virke. Spillere, trenere, dommere, ledere, lagledere, foreldrekontakter, kioskansvarlig, materialforvaltere, æresmedlemmer og andre frivillige roller skal med. Husk også å registrere antall personer med funksjonsnedsettelse i din klubb/gruppe. Hvis klubben tilbyr både sandvolleyball og volleyball er det viktig at de aktive medlemmene registreres i begge grener!

Hva skal rapporteres?
1 Medlemstall og aktivitetstall
2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført)
3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført)
4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

På NVBFs nettside finner du utfyllende informasjon om samordnet søknad og rapportering. Her finner du blant annet informasjon om hvem som kan gjøre registreringen, hvordan man registrerer og hva som menes med aktivt medlem. Link til siden https://volleyball.no/samordnet-soknad/

Rapporteringsfristen er 30. april!

Har du spørsmål? Kontakt gjerne NVBFs avdeling utvikling og kompetanse her: [email protected]

Start typing and press Enter to search