NVBF inviterer kandidater fra hele landet til Dommer 2-kurs i januar/februar!

Dommer 2 er andre nivå i Norges Volleyballforbunds dommerløype. Kurset fokuserer på dommerrollen og dommeren som kampleder. Kurset bygger videre på Dommer 1 i forhold til forståelse og anvendelse av spilleregler, seriereglement og samarbeid internt i dommerteamet. Samtidig settes det fokus på egen rolleforståelse og refleksjon knyttet til dette.

For å kunne delta må du være dommer 1, og dømme aktivt inneværende sesong.

Dette kurset kjøres nasjonalt, som vil si at teoridelen gjennomføres via Teams. Praksisdelen vil foregå i Oslo 5.-6.februar.

Velkommen!

TID OG STED

Praksis vil foregå i forbindelse med 2. og 3.divisjonsturnering i Oslo. 

Teori: Onsdag 26.januar kl. 17:00-21:00
Sted: via Teams

Praksis: Lørdag 5.februar kl. 09.00-18.00
Sted: Stovnerhallen, Oslo

Praksis: Søndag 6.februar kl. 09.00-18.00
Sted: Nydalen Idrettshall, Oslo

Start typing and press Enter to search