Foto: Frode Andresen.

Fulle klasser i NM U19

Første NM som skal gjennomførast i 2022, er NM U19 i Molde.
På grunn av korona, kunne ein ikkje gjennomføre regionsmesterskap. Det medførte at 27 jentelag og 26 gutelag meldte seg på til NM gjennom open påmelding.
Etter møte mellom NVBF og SK Rival, vart det beslutta at i desse ekstraordinære tider vart det gjort unntak for regelen om 24 lag i kvar klasse.

Dette betyr at alle påmeldte lag til NM U19, får tildelt plass i NM.

Arrangør SK Rival har ei flott heimeside og facebookside, og ønskjer at lagleiar til laga går inn i løpet av helga for å få registert seg og gjennomføre diverse bestillingar.

Start typing and press Enter to search