Dato for NM Veteran er foreløpig uendret

Denne uken har veteranutvalget og NVBFs administrasjon drøftet situasjonen for vårens planlagte NM Veteran som skal arrangeres i Sandnes 28.-29. mai. Konklusjonen er at foreløpig gjennomføres mesterskapet som planlagt.

Det er vanskelig å vite hvordan korona-restriksjoner vil utvikle seg i løpet av våren, men både arrangørklubb Austrått IL og NVBF er innstilt på å avvente en nærmere avklaring fram til midten av mars.

Det kan bli aktuelt å gjennomføre mesterskapet med tilpasninger, slik som fordeling på flere haller og at man finner alternativer for den tradisjonelle banketten.

Dersom det viser seg umulig å gjennomføre NM Veteran i mai, vil det vurderes å flytte mesterskapet til første del av september.

Start typing and press Enter to search

19-generelt-nyhetsbilde-mikasa-matchballer