Årets store TV aksjon er i år tildelt WWF og Plast i Havet.

Vår samarbeidspartner Lerøy lever av å høste, dyrke og produsere god og sunn mat i og fra havet. Lerøy har i mange år bidratt med både midler og innsats til rydding av plast langt kysten vår og det har Lerøy også tenkt å gjøre i år. Både gjennom nasjonale og lokale plastryddeaksjoner deltar Lerøy med båter og gjennom at de rydder selv, både i strandsonen og med trålerne ute på havet.

Når TV-aksjonen i år skal gå til kampen mot plast i havet, er det en aksjon som ligger Lerøy sitt hjerte nært og som virkelig bidrar positivt for kloden, havet, og Norge.

Dette viktige engasjementet ønsker Norges Volleyballforbund å være med å støtte oppunder, la oss sammen vinne kampen mot plast i havet!

Vår idrett spilles også på strender som vi ønsker skal være frie for plast og søppel, så vær med i støtt denne Spleisen som Lerøy har opprettet:

https://www.spleis.no/project/138660

Samarbeidspartnere

Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane
Cloudnames Lerøy Mikasport Mizuno Nordic Choice Hotels Norwegian Frende Forsikring Antidoping Norge Amedia Svane

Start typing and press Enter to search