Årets store TV aksjon er i år tildelt WWF og Plast i Havet.

Vår samarbeidspartner Lerøy lever av å høste, dyrke og produsere god og sunn mat i og fra havet. Lerøy har i mange år bidratt med både midler og innsats til rydding av plast langt kysten vår og det har Lerøy også tenkt å gjøre i år. Både gjennom nasjonale og lokale plastryddeaksjoner deltar Lerøy med båter og gjennom at de rydder selv, både i strandsonen og med trålerne ute på havet.

Når TV-aksjonen i år skal gå til kampen mot plast i havet, er det en aksjon som ligger Lerøy sitt hjerte nært og som virkelig bidrar positivt for kloden, havet, og Norge.

Dette viktige engasjementet ønsker Norges Volleyballforbund å være med å støtte oppunder, la oss sammen vinne kampen mot plast i havet!

Vår idrett spilles også på strender som vi ønsker skal være frie for plast og søppel, så vær med i støtt denne Spleisen som Lerøy har opprettet:

https://www.spleis.no/project/138660

Start typing and press Enter to search