Det er mange som har spørsmål om korona og hvordan pandemien kan påvirke/påvirker planlagt aktivitet i NVBF høsten 2020. Dette gjelder volleyball, sandvolleyball, paravolleyball, samlinger, kurs og mer, både nasjonalt og internasjonalt.

Hva gjelder, hvilke råd, hvilken veiledning gir NVBF?

FS har behandlet saken i sitt møte 13.08.2020. der de mest nærliggende aktivitetene ble drøftet, samt prinsipielle retningslinjer ble lagt. For å holde alle ledd i organisasjonen, utøvere, klubber og ressurspersoner, kontinuerlig oppdatert har FS vedtatt at NVBFs beredskapsgruppe skal ha faste ukentlige møter, samt oppdatere organisasjonen hver mandag vedrørende koronasituasjonen. Gruppen ledes av generalsekretæren.

Beredskapsgruppen deler inn informasjonen i 4 deler:

  1. Internasjonal aktivitet
  2. Nasjonal aktivitet; kamper, samlinger og turneringer
  3. Krav og forpliktelser hos arrangør
  4. Kurs og klubbutvikling

NVBF gjør ukentlig vurdering og vil fortløpende gjøre oppdateringer på våre koranasider ettersom endringer skjer fra helse- og/eller idrettsmyndigheter. Vi må også ta vårt ansvar for dugnaden for å hindre smittespredning i samfunnet, samtidig som vi skal arbeide for en så nær normal aktivitet som mulig. Dette krever at vi samarbeider godt i alle ledd.

NVBF er ikke definert som en kontaktsport, noe som gjør vårt arbeid noe enklere, men det er fortsatt retningslinjer som skal følges for at vi kan utøve vår idrett på en forsvarlig måte.

Klikk her for å lese siste oppdatering om korona og få med deg den ukentlige rapporten fra beredskapsgruppen.

 

Huskeregler for alle:

  • Syke personer skal ikke delta ved gjennomføringen av trening og kamper
  • God hygiene praktiseres på alle arenaer
  • Hold avstand i tråd med NVBFs veileder.

Start typing and press Enter to search