NVBF fryser kampaktivitet ut november

Norges Volleyballforbund har i dag, 9.november, bestemt at all kamp- og serieaktivitet i lavere divisjoner, ungdomsserien og mini-/teenturneringer fryses ut måneden. Dette innebærer at all planlagt aktivitet fra og med 11.november til og med 30.november utgår i alle våre regioner. Vi forholder oss til regjeringens retningslinjer om å begrense kontakt og bidra til minst mulig reisevirksomhet.

Klubber kan fortsatt organisere treninger så lenge ikke lokale restriksjoner er til hinder for dette, både for barn og voksne, samt at våre protokoller følges.

Hva som skjer med aktivitetene som nå fryses og aktivitet videre, er noe NVBF vil komme tilbake til når vi får et bedre bilde av hvordan situasjonen utvikler seg.

Vi håper at et krafttak nå gjør at vi får mer kontroll, og at aktiviteten kan gjenopptas i desember. NVBF får i disse dager mange spørsmål om hva som skjer fremover, og vi håper at alle kan samles om en slik felles beslutning.

Toppidretten fortsetter

Mizunoligaen og NM senior vil gå som oppsatt. Vi ber klubbene være meget nøye med å følge våre smittevernsprotokoller ved kampgjennomføring, og følge lokale restriksjoner med tanke på publikum.

NVBF og NIF definerer også 1. divisjon som toppidrett, men for å begrense NVBFs totale reisevirksomhet i denne perioden har Forbundsstyret vedtatt å fryse all kampaktivitet også i denne serien.

Start typing and press Enter to search