I forbindelse med cupfinalene 2020 ble årets Fair play-pris delt ut. Dette er en ny pris som er vedtatt utdelt av NVBFs Forbundsstyre.

Gode verdier oppstår nemlig ikke av seg selv, og fair play er én av tre organisasjonsverdier i NVBF. Forbundets verdier skal prege vår adferd, kommunikasjon og vår gjensidige respekt for de forskjellige roller vi har i organisasjonen. Vi ønsker at Volleyballforbundets virksomhet skal preges av våre verdier.

Fair play handler om respekt, holdninger og adferd innenfor flere områder, og prisen skal gis til en eller flere som formidler positive verdier og holdninger. Det kan være respekt på og utenfor banen, i garderoben, overfor kampfunksjonærer, arrangørstab, foreldre, spillere, konkurrenter, publikum, media, at man som person, lag eller klubb viser lojalitet til sporten vår, til regelverket, til dommeren, og kort sagt hvordan vi oppfatter og behandler andre som en del av norsk volleyball.

Kriteriene for prisen er:
FAIR PLAY PRISEN skal gis til en person, lag eller klubb som er medlem av NVBF
FAIR PLAY PRISEN skal synliggjøre fair play gjennom å løfte frem gode eksempler på fair play og utøvelse av NVBFs verdier
FAIR PLAY PRISEN gis primært på grunnlag av personen, lagets eller klubbens innsats i 2019

Årets vinner ble ANNE KARIN RAVNDAL fra Randaberg IL volleyball.

Som hovedtrener for Randaberg J15-J17 lag har Anne Karin Ravndal alltid fair play som grunnlag for sine handlinger både på treninger, under kampsituasjon og i forbindelse med arrangementer som hører til under ungdomsavdelingen i klubben. Klubben mottar ofte positive tilbakemeldinger fra foreldre, spillere og trenere fra andre klubber når det gjelder trening og kamp, på grunnlag av hennes gode holdninger både på og utfor banen. Hun som person og hennes «fair play væremåte» er et godt forbilde for både spillere og trenere. Som et eksempel, i høst påtok hun seg på eget initiativ, å arrangere ungdomsskolemesterskap for Rogaland. Hun fremstår som en ildsjel, som jobber frivillig til det beste for barn og unge, og hun sprer positivitet og trygghet.

NVBF gratulerer!

Foto: Tomm Hansen

Start typing and press Enter to search