Vil din klubb arrangere NM Veteran?

Ved ordinær utlysning våren 2022 fikk ikke NVBF inn noen søknader om å få arrangere NM Veteran 2023. Vi lyser derfor ut dette arrangementet på nytt. Dato for NM er satt til 5.-6. mai 2023.
Arrangører fra hele landet kan søke, og søknadsfristen er satt til 15. september.

Søknaden kan gjerne gjøres enkel og kortfattet.

Følgende kriterier søkes i størst mulig grad oppnådd ved tildeling av NM Veteran:
– Minst 9 spillebaner
– Hotellkapasitet av god standard til 400 personer, fortrinnsvis på samme hotell
– Gangavstand mellom hotell og hall
– Erfaren og ikke-spillende arrangørstab
– Gode fasiliteter for bankett lørdag og åpent felles arrangement fredag
– Gunstige reisemuligheter fra hele landet

Veteranutvalget innstiller til valg av arrangør, mens NVBFs administrasjon tildeler.
Spørsmål kan rettes til NVBF ved [email protected] eller [email protected], mobil 94879173.
Søknad sendes NVBF, [email protected]

Start typing and press Enter to search