Vil din klubb arrangere NM Veteran?

Ved ordinær utlysning våren 2022 fikk ikke NVBF inn noen søknader om å få arrangere NM Veteran 2023. Vi lyser derfor ut dette arrangementet på nytt. Dato for NM er satt til 5.-6. mai 2023.
Arrangører fra hele landet kan søke, og søknadsfristen er satt til 15. september.

Søknaden kan gjerne gjøres enkel og kortfattet.

Følgende kriterier søkes i størst mulig grad oppnådd ved tildeling av NM Veteran:
– Minst 9 spillebaner
– Hotellkapasitet av god standard til 400 personer, fortrinnsvis på samme hotell
– Gangavstand mellom hotell og hall
– Erfaren og ikke-spillende arrangørstab
– Gode fasiliteter for bankett lørdag og åpent felles arrangement fredag
– Gunstige reisemuligheter fra hele landet

Veteranutvalget innstiller til valg av arrangør, mens NVBFs administrasjon tildeler.
Spørsmål kan rettes til NVBF ved konkurranse@volleyball.no eller david.cox@volleyball.no, mobil 94879173.
Søknad sendes NVBF, konkurranse@volleyball.no

Samarbeidspartnere

Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP
Cloudnames Mikasport Mizuno Thon Hotels Norwegian Antidoping Norge Aker BP Aker BP

Start typing and press Enter to search