Foto: Nigel Boyce

Har klubben din trenere som er dyktige, og som samtidig kunne tenke seg å jobbe med ungdom i litt utvidet skala?

NVBF søker etter hovedtrener i hver klasse i totalt ni regioner/soner: Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord, Rogaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag og to fra region Øst.

Det planlegges tre åpne samlinger i hver region og to lukkede, og trenerne vi søker etter skal ha ansvar for disse samlingene. På de åpne samlingene vil alle U16-spillere i regionen være velkomne, og målet er at alle inspireres til videre trening og utvikling. På de lukkede samlingene, og under NM Regionlag, blir trenerjobben mer spisset, med færre utøvere og med et mål om å prestere som et lag.

Hvis du liker å jobbe med ungdom og volleyball, er dette en ypperlig mulighet.

Foto: Nigel Boyce

Arbeidet som forventes av regionlagstrenere:

· Holde tre åpne samlinger som er tenkt gjennomført i løpet av en dag disse helgene: Åpen samling #1: 31/8-1/9, 7-8/9 eller 14-15/9. Åpen samling #2: 26-27/10 Åpen samling #3: 9-10/11 eller 16-17/11

· Ta ut en bruttotropp til regionlag

· Holde to lukkede samlinger som er tenkt gjennomført i løpet av en dag disse helgene: 23-24/11, 4-5/1 eller 11-12/1

· Ta ut lag til NM regionlag 17-19/1 i Oslo

· Ha ansvaret for regionlaget under NM, samt følge laget på reise til/fra NM.

Betingelser

Jobben som regionlagstrener (hovedtrener) blir honorert med 8.000 kroner, assistenttrener får 3.000,- kroner i honorar, eller etter avtale trenerne imellom.

Hver region/sone vil også ha 10.000 kroner (totalt for begge lag) til å dekke reiseutgifter til/fra samlingene for trenerne. Det vil også settes av 10.000 kroner til ekstra reiseutgifter som kan søkes om for regioner med større reiseutgifter.

Regionlagstrenerne fra forrige sesong oppfordres til å søke. Alle søknader skal inneholde en kort punktliste over volleyballerfaring (spiller og/eller trener). Søknaden må også presisere hvilke kjønn/lag/region treneren ønsker å følge. Trenergrad, fullført og/eller påbegynt, vil vektlegges.

Til hvert lag ønsker vi en hovedtrener og en assistenttrener til samlingene og NM-arrangementet. Skriv i søknaden om du ønsker å være hovedtrener eller stiller som assistent. Der hvor vi kun får inn søknad til hovedtrener, vil vi i samarbeid med hovedtrener finne en assistent.

Ekstra trener

Til åpne samlinger med stor påmelding kan det hentes inn ekstra trener/e. Ekstra trener til åpne samlinger får betalt 1.000,- kr i honorar per samling. Rekrutter gjerne ekstratrenere lokalt, reise og diett dekke ikke. Søknad sendes til [email protected] med kopi til [email protected]

Søknadsfrist: søndag 2. juni.

Takk for at du videreformidler denne informasjonen til trenere du tenker kan være gode kandidater.

Foto: Nigel Boyce

Foto: Nigel Boyce

Start typing and press Enter to search